Bitcomp tehostaa markkinointiviestintää – tiedotustiimin järjestäytyminen Helsingissä

Harmaana marraskuisena aamuna Helsingin Ruoholahden Technopoliksen erääseen neuvotteluhuoneeseen kokoontui joukko Bitcompin Suomen toimipisteistä Helsinkiin saapuneita asiantuntijoita – oli tiedotustiimin järjestäytymiskokous. Helsingin toimipisteen henkilöstöä kokouksessa edustivat Jarmo, Reijo ja Oskari. Jyväskylän toimipistettä kokouksessa edusti Maarit, Lapuan toimipistettä Mikko ja Joensuun toimipistettä allekirjoittanut. Osallistujat edustivat hyvin erilaisia osaamisprofiileja, joten kokouksesta oli odotettavissa mielenkiintoinen, eri näkökulmia yhdistelevä keskustelufoorumi. Kokouksen vetäjänä toimi Oskari.

Bitcomp Oy on päättänyt tehostaa markkinointiviestintää. Tehostetulla markkinointiviestinnällä pyritään tukemaan erityisesti meneillään olevaa BitApps Global -alustan kehitystä, mutta myös vahvistamaan Bitcomp Oy:n brändiä asiantuntijapalveluita tarjoavana organisaationa. Tiedottamisella  pyritään mm. lisäämään BitApps Global -alustaan perutuvien tuotteiden myyntiä ja lisäämään asiakkaiden tietoisuutta Bitcompista ja sen tuottamista ratkaisuista. Käytännön toimena on päädytty perustamaan Suomen eri toimipisteiden edustajista koostuva tiedotustiimi, jonka tehtävänä on yhtäältä huolehtia sisällöntuotannosta eri viestintäkanaviin ja toisaalta osallistaa edustamiensa paikkakuntakohtaisten tiimien jäseniä sisällöntuotantoon.

Kokouksessa käsittelimme laajalti tiedottamiseen liittyviä asioita. Käsittelimme mm. erilaisten sosiaalisten medioiden roolia viestinnässä, tutustuimme tulevan kotisivu-uudistuksen myötä käyttöön otettavaan julkaisualustaan ja pohdimme millaista sisältöä uusille sivuille voitaisiin tuottaa. Kokouksen kenties eniten esillä ollut teema oli osallistaminen – kuinka saada muut tiimin jäsenet ja Bitcomp Oy:n tuottamia ratkaisuja käyttävät asiakkaat innostumaan sisällön tuotamisesta eri viestintäkanaviin. Kokouksessa käsiteltiin myös hakukoneoptimoinnin merkitystä sivujen löydettävyydelle ja esiteltiin käytännön keinoja joiden avulla tuotetusta sisällöstä saadaan muokattua sellaista, että sen löydettävyys hakukoneita käyttäen on mahdollisimman hyvä.

Tulossa oleva sivustouudistus kokoaa allensa maakohtaiset alasivut ja tulee toimimaan Bitcompin pääasiallisena sähköisen viestinnän kanavana eri asiakasryhmien suuntaan. Maakohtaisille alasivuille tuotettavasta sisällöstä vastaavat eri maiden toimistot itsenäisesti. Kaikkein keskeisin sisältö pyritään tuottamaan aina myös englanninkielisenä. Sivuille tuotettava sisältö tullaan jaottelemaan erilaisiin kategorioihin, joiden avulla sisältöä voidaan suodattaa ja esittää eri käyttötarkoituksissa. Sivuston ohella hyödynnettävistä sosiaalisen median kanavista esille nousivat erityisesti ammattilliseen verkostoitumiseen keskittyvä LinkedIn, mikroblogipalvelu Twitter ja sosiaalisen median uranuurtaja Facebook.

Kokouksen lopputulemana voidaan pitää ensinnäkin sitä, että tiedostustiimi on nyt järjestäytynyt ja sopinut sisällöntuotannon käytänteistä, mutta myös sitä, että tiedotustiimin jäsenillä on nyt riittävä tekninen osaaminen siitä, kuinka kotisivu-uudistuksen yhteydessä käytettävää julkaisujärjestelmää käytetään. Omalta osaltani tulen keskittymään erityisesti erilaisten paikkatietoaineistojen hyödyntämismahdollisuuksiin liittyviin artikkeleihin. Lisäksi edustamassani tiimissä on valtava määrä esimerkiksi paikkatiedon metsällisiin sovellutuksiin ja paikkatietoanalyyseihin liittyvää osaamista, joista tulemme niin ikään kuulemaan jatkossa.

Tiedotustiimin puolesta Joensuun toimipisteen tiedotusvastaava Jarno Kinnunen

Water quality estimation by UAV-photography

The monitoring of lakes is mainly based on collecting water samples, which are transported to a laboratory for analysis. In lake-rich regions, the gathering of information about water quality is challenging because only a small proportion of the lakes can be assessed each year. One of the techniques for improving the temporal and spatial representativeness of lake monitoring is remote sensing, for example, from UAV-photography.

The survey of water quality estimation by UAV-photography is running and first pilot flight will operate on summer 2017.