Analiza danych przestrzennych


Analiza danych przestrzennych

Bitcomp oferuje zaawansowane analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych z teledetekcji (LiDAR, zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne, obrazy UAV) w połączeniu z innymi źródłami danych przestrzennych.

Nasze usługi analityczne obejmują, na przykład, mapowanie ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, kalkulacje zalesienia, wykrywanie zmian z wykorzystaniem obrazów satelitarnych oraz analizy środowiskowe oparte na danych z teledetekcji.

Możemy odpowiednio, w przystępny sposób, dokonać wizualizacji danych, nawet za pośrednictwem telefonu komórkowego. Gwarantuje to szybkość reakcji na zmiany w Państwa środowisku operacyjnym a precyzyjne dane umożliwiają podejmowanie inteligentnych decyzji.

Nasze analizy pomagają zdefiniować, zwizualizować i skwantyfikować Państwa nieruchomości, można je dostosować do Państwa potrzeb, parametrów czy progów cenowych.

Nasze produkty analityczne zawierają:

 • Wstępnie przetworzone warstwy map (WMS, WFS
 • Narzędzia analizy online dostępne w naszych aplikacjach internetowych i mobilnych

Dzięki analitycznym narzędziom Bitcomp można uruchamiać modele obliczeniowe, uruchamiać zapytania przestrzenne i wizualizować wyniki w formie tematycznych map i wykresów. To takie proste! Wystarczy zdefiniować obszar zainteresowania i wybrać odpowiednią analizę.


Niech Państwo określą wymagania oraz zapoznają się z możliwościami naszych analiz przestrzennych!

Model wysokości drzew na podstawie trójwymiarowej chmury na bazie RGB

Automatyczne wykrywanie obszarów zniszczonych przez burze na podstawie obrazów UAV.


Zobacz powyższy film

Usługi danych GIS w czasie rzeczywistym

 • Źródła danych typu open source

  From the Finnish Environment Institute
  From the National Board of Antiquities
  From the Natural Resources Institute Finland
  Other data sources, e.g. INSPIRE

 • Dane z teledetekcji

  Dane UAV: Bitcomp posiada rozbudową sieć zdalnych operatorów, którzy cały czas zbierają nowe dane.
  Dane satelitarne
  Zdjęcia lotnicze
  Dane LiDAR

 • Własne źródła danych klienta

Wstępnie przetworzone dane GIS

 • Wykrywanie zmian

  Straty na skutek burz
  Straty dokonane przez szkodniki
  Nieautoryzowane wycinki

 • Rozpoznawanie celów i monitoring środowiska naturalnego

  Leśnictwo
  Rolnictwo
  Zagrożenia dla środowiska
  Analiza zasobów wodnych

 • Prognozy

  Zmiany klimatyczne
  Predykcje ryzyk
  Prognozy wzrostu


Wskaźniki z grupy NDVI na podstawie obrazów bliskiej podczerwieni z UAV


Automatyczne wykrywanie gatunku drzew w oparciu o model wysokości koron

Dogłębna analiza oparta na danych UAV

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z Działem Sprzedaży

Jani Heikkilä, Dyrektor Sprzedaży
+358 40 682 8821
jani.heikkila(at)bitcomp.fi

Jarmo Oittinen
+358 400 575 559
jarmo.oittinen(at)bitcomp.fi