BitApps arbetshantering


 

Mobilitet, ekonomiförvaltning och affärsverksamhetslogik i en tjänst

BitApps är vårt verksamhetshanteringssystem. Med hjälp av BitApps kan du hantera olika slags resurser och hålla förmögenhetsuppgifter lätt tillgängliga och synliga i ett system. Du har möjlighet att använda digitalkartor och moderna fjärranalys- och laserskanningsmaterial. Du kan uppdatera uppgifter vid sidan av operativt arbete. Vårt system fungerar i webbläsare och med systemet kan du lätt dela uppgifter med arbetstagare, entreprenörer, tjänsteproducenter, experter och myndigheter. Du kan också beställa ett arbete direkt från en avtalspart. Du får information om arbetes förlopp i realtid och kan hantera effektivt också externaliserade resurser. På detta sätt kan du snabbt reagera på förändringar i verksamhetsmiljön.

BitApps innehåller:

  • Egendomsförvaltning

  • Ekonomiförvaltning

  • Logistik- och lagerförvaltning


BitApps flytande och ändamålsenliga datasystem är ett utmärkt sätt att stöda ditt företag. Med hjälp av BitApps minskar du pappersarbete och underlättar rapportering. Du kan koncentrera dig mer på din kärnverksamhet. Du kan ta hand om betalningar och fakturering genom att använda samma system. Systemet tar hand om hela kedjan utan manuella faser. BitApps används bland annat av Metsä Group och Stora Enso Oyj.


Bitcomps kooperativa geodataapplikationer underlättar ditt arbete.
BitApps är Bitcomps geodataapplikation för mobiltelefoner.