Zarządzanie zadaniami
BitAppsZAPEWNIENIE MOBILNOŚCI, MONITORING FINANSOWY, ZWIAD LOTNICZY I LOGIKA BIZNESOWA W JEDNEJ USŁUDZE


BitApps jest systemem do planowania zasobami przedsiębiorstwa ERP. Dzięki programowi BitApps mogą Państwo skutecznie zarządzać swoimi zasobami i przechowywać dane o właściwościach w łatwo dostępny i widoczny sposób, w jednym systemie. Dane biznesowe mogą być udostępniane i wymieniane między pracownikami i partnerami w czasie rzeczywistym. Można też publikować i przekazywać je osobom trzecim.EFEKTYWNE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄ PAŃSTWA BIZNES


Można korzystać z niego przez przeglądarkę bez konieczności instalacji aplikacji. Nie trzeba też osobo nabywać mapy czy też gromadzić innych danych. Rozwiązanie pomaga zoptymalizować i zaplanować zasoby operacyjne oraz monitorować ich wydajność. Pomaga zredukować pracę administracyjną i obieg dokumentów oraz ułatwia raportowanie. Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom można łatwo udostępniać informacje pracownikom, wykonawcom, dostawcom usług, ekspertom i urzędom. Przez system można również zamówić pracę bezpośrednio od kontrahentów. Ponadto można otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym o postępie prac i efektywnie zarządzać i monitorować zasobami z zewnątrz. Rozliczanie gotowych projektów można przeprowadzać sprawnie za pośrednictwem tego samego systemu, który nadzoruje cały łańcuch procesów bez ingerencji człowieka.

BitApps można zintegrować z Państwa aktualnym środowiskiem informatycznym. Rozwiązanie obsługuje również kilka różnych metod certyfikacji. BitApps jest już używany, na przykład, przez: Tornator, Tapio ForestKIT oraz Stora Enso Oyj.
BITAPPS OBEJMUJE:


System zarządzania
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie finansami
Zarządzanie magazynowaniem i logistyką
Zamówić pracę
Można otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym o postępie prac
Dane wysokiej jakości
Można wykorzystywać mapy cyfrowe, dane pochodzące z nowoczesnych rozwiązań teledetekcji oraz skanowania laserowego. Dane mogą być aktualizowane w trakcie pracy.

Maksymalizacja bezpieczeństwa danych
Minimalizacja ryzyk pracowniczych – wszystkie dane znajdują się w jednym systemie.
Ograniczenie do minimum prac administracyjnych i obiegu dokumentacji


SPRAWDŹ JAK MOŻEMY UŁATWIĆ TWOJĄ PRACĘ!


Jani Heikkilä
Dyrektor Sprzedaży
Tel. +358 406 828 821
email jani.heikkila(at)bitcomp.fi