Forest Calculation Services


Twój las jest cenny

Dzięki Forest Calculation Services, Państwo lub Państwa klient może przeanalizować wartość drewna, rozmieszczenie drzew, ich gatunków oraz ich całkowitą objętość i strukturę wiekową. Bazując na odpowiednich informacjach moduł prezentuje zalecenia w zakresie zarządzania lasami oraz prognozy produkcji drewna wraz z szacunkiem kosztów i dochodów. Forest Calculation Services opiera się na danych typu open source, inwentaryzacjach z różnych źródeł oraz naszych analizach.

Proces jest prosty i całkowicie zautomatyzowany. Użytkownik może narysować obszar zainteresowania na mapie, wybrać obszar leśny lub przypisać identyfikator obiektu. Wycena lasu jest dokonywana dla wybranego obszaru z wykorzystaniem aktualnych cen drewna.

Analiza obejmuje następujące parametry:


  • Całkowity obszar

  • całkowity wolumen – oddzielnie dla każdego działu leśnego

  • całkowity wolumen – wszystkie obszary

  • całkowity wolumen dla poszczególnych gatunków drzew

  • całkowity wolumen drewna tartacznego

  • całkowity wolumen drewna celulozowego

  • i całkowity wolumen dla wszystkich gatunków razem


Forest Calculation Services można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami informacyjnymi.

Forest Calculation Services można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami informacyjnymi.