Kantoon

 

Twój Las – zawsze z tobą

Kantoon jest rozwiązaniem dla właścicieli lasów. Dzięki tej aplikacji można korzystać z danych planistycznych Fińskiego Centrum Leśnictwa (Finnish Forestry Center) na swoim urządzeniu mobilnym w dowolnym czasie i miejscu.

Aplikacja Kantoon zapewnia:


  • Wszechstronne i wysokiej jakości mapy tła oraz dane przestrzenne, na przykład granice nieruchomości i mapy lotnicze.

  • Aktualne dane o lesie (np. o jego obszarach leśnych) oraz wszelkie powiązane informacje (np. ważne siedliska przyrodnicze).

  • Funkcje lokalizacyjne i GPS – można lokalizować obszary leśne i granice obiektów.

  • Narzędzia do edycji map. Można zapisać własne punkty zainteresowań, aby znaleźć np. miejsca do polowania lub zbierania jagód.

  • Informacje o powierzchni i wolumenie drzewostanu.

  • Zalecenia dot. leczenia i wycinki drzewostanu z szacunkiem kosztów i dochodów. Można również dokonywać wyceny lasów.

Kantoon jest rozwiązaniem dla właścicieli lasów. Wszechstronne i wysokiej jakości mapy tła oraz dane przestrzenne