Leśnictwo


 

Leśnictwo

Podmioty posiadające lasy w swoich zasobach oraz zarządzające nimi mają obecnie ogromne możliwości we współczesnym świecie bio-ekonomicznym. Ale ogromny potencjał wiąże się z dużą odpowiedzialnością.

Bitcomp Forest zapewnia dostęp (w czasie rzeczywistym) do Państwa obiektów leśnych, planów zarządzania lasami i zadań terenowych. Ułatwia dzielenie się danymi biznesowymi z pracownikami, właścicielami lasów, zewnętrznymi partnerami oraz przyspiesza raportowanie do odpowiednich organów. Dane dotyczące zarządzanymi lasami można łatwo zestawić w celu spełnienia wymagań związanych z sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju. Bitcomp Forest umożliwia uczynienie ze sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przewagi konkurencyjnej. Pochodzenie drewna jest widoczne na mapie, co ułatwia spełnienie wymagań certyfikacji i zachowania łańcucha dostaw (np. w zakresie raportowania pochodzenia drewna).

W naszych analizach oferujemy bardzo szeroką gamę map (np. mapy klasyfikacji obszarów i gatunków, mapy ryzyk, szacunki rozwoju, możliwości wycinki oraz automatycznej segmentacji). Dzięki temu można szybko zlokalizować nielegalne wycinki, oceniać szkody w wyniku burz oraz dokonać wycen lasów. Można także zidentyfikować zmiany w czasie.

Nasze wspólnie opracowane rozwiązania mobilne są szczególnie przydatne w leśnictwie. Na przykład właściciele lasów oraz kontrahenci mogą uzyskać dostęp do danych lasów za pośrednictwem telefonów komórkowych bezpośrednio w danym miejscu. Użytkownicy mobilni mogą też dodawać obserwacje, dokonywać raporty z pracy lub wysyłać żądania usług na podstawie map i lokalizacji.

W celu wykonania profesjonalnej inwentaryzacji lasów oferujemy wiele rozwiązań mobilnych, które są bardziej wydajne i zoptymalizowane do zbierania danych z takich inwentaryzacji.


Bitcomp Forestry ułatwia dzielenie się danymi biznesowymi z pracownikami, właścicielami lasów, zewnętrznymi partnerami oraz przyspiesza raportowanie do odpowiednich organów. W naszych analizach oferujemy bardzo szeroką gamę map