Miasta


 

Miasta

Planowanie urbanistyczne przenosi się również na najniższy, lokalny poziom. Kwestią najważniejszą jest zrozumienie i pogodzenie planów do wdrożenia na danym obszarze oraz potrzeb jego mieszkańców. Uwzględnienie wymagań i doświadczeń mieszkańców zamieszkujących w danym miejscu może pomóc w znalezieniu optymalnych rozwiązań i uniknięciu konfliktów. Metody GIS i teledetekcji umożliwiają bardziej zrównoważone planowanie urbanistyczne i pomagają w zdefiniowaniu rozwoju opartego na kluczowych czynnikach jakościowych.

Chcemy zaoferować nowe sposoby poprawy przejrzystości, komunikacji i dostępności w ramach uczestnictwa publicznego. Nasze rozwiązania dostarczają decydentom odpowiednie dane z poszczególnych lokalizacji. Ponadto, mapowanie GIS zapewnia mieszkańcom aktywny udział w społecznościach lokalnych, np. wspólne dokonywanie obserwacji, oznaczania punktów zainteresowań oraz uwzględnienie wartości krajobrazowych, rekreacyjnych, naturalnych, również w zakresie bezpieczeństwa.

Obecnie planowanie terenów zielonych jest niezbędnym narzędziem w rękach urbanistów. Zawartość zielonych przestrzeni jest powiązane z tkanką i strukturą miejską. Kwestie planowania przestrzennego, decyzje polityczne oraz opinie mieszkańców stwarzają dodatkowe wyzwania przy planowaniu terenów zielonych. Nasze analizy oparte na fuzji danych oraz detekcji zmian będą Państwu pomocne w tym zakresie. Metody teledetekcji, zdalnego mapowania oraz przydatne aplikacje zbierania danych wraz z obszernymi zestawem map tła stanowią ujednolicony system skutecznego zarządzania terenami zielonymi.


Ponadto, mapowanie GIS zapewnia mieszkańcom aktywny udział w społecznościach lokalnych, np. wspólne dokonywanie obserwacji, oznaczania punktów zainteresowań oraz uwzględnienie wartości krajobrazowych, rekreacyjnych, naturalnych, również w zakresie bezpieczeństwa. Metody GIS i teledetekcji umożliwiają bardziej zrównoważone planowanie urbanistyczne i pomagają w zdefiniowaniu rozwoju opartego na kluczowych czynnikach jakościowych.