Mikro-usługi


 

Mikro-usługi

W firmie Bitcomp zmierzamy w kierunku mikro-usług opartych na rozwiązaniach komponentowych z luźno powiązanymi elementami interfejsu użytkownika. Dzięki architekturze mikro-usług możemy oferować skalowalne, elastyczne i łatwo dostępne aplikacje oparte na chmurze, jako część naszych rozwiązań lub jako elementy zintegrowane z platformami innych podmiotów. Na przykład te same usługi mapowania i analityczne mogą być ponownie wykorzystane na wielu platformach a nawet połączone w jeden większy proces.

Architektura mikro-usługowa bazuje na rozwoju aplikacji z wykorzystaniem autonomicznych, modularnych usług. Każdy komponent architektury mikro-usługowej jest wdrażany, jako osobna jednostka, co pozwala na łatwiejszą instalację oraz zwiększoną skalowalność. Usługi komunikują się między sobą za pomocą dedykowanych protokołów (tzw. lekkiej integracji). Jest to szczególnie przydatne, gdy musimy zapewnić obsługę wielu platform i urządzeń. Architektura mikro-usługowa zapewnia swobodę wyboru technologii, która najlepiej nadaje się do określonej funkcjonalności, a także umożliwia przeprowadzenie wdrożeń produkcyjnych w czasie rzeczywistym.


te same usługi mapowania i analityczne mogą być ponownie wykorzystane na wielu platformach a nawet połączone w jeden większy proces.