Platforma


 

Platforma

Poczyniliśmy już znaczne inwestycje w platformę naszych rozwiązań, usług i obszarów biznesu, którą z dumą nazwaliśmy BitAppsGlobal. Używamy jej do rozwoju naszych produktów i komponentów. W przyszłości, rozwój na bazie rozwiązań komponentowych przyniesie wiele korzyści z technologicznego punktu widzenia. Komponenty są łatwiejsze w utrzymaniu i zarządzanie jakością naszych usług staje się łatwiejsze dzięki sprawdzonym komponentom bazowym. Innymi słowy, BitAppsGlobal jest nie tylko platformą dla nas. Oprócz gotowych i przetestowanych komponentów, oferuje również gotowe i sprawdzone modele i praktyki biznesowe do zastosowania w pracy zespołowej. Nasi klienci mogą skoncentrować się na rozwoju swojej działalność a nawet poszerzać swoje usługi korzystając z naszej platformy współpracy.


zarządzanie jakością naszych usług staje się łatwiejsze dzięki sprawdzonym komponentom bazowym.