Bitcomp Polen


Vilka vi är

Bitcomp Polska är ett ICT-företag och har arbetat inom branschen från och med 2006. Kärnan i vår affärsverksamhet är planering och utveckling av moderna IT-lösningar. Vi gör utvecklingsarbete i synnerhet inom lantbruks-, skogsbruks-, bioenergi- och försäkringsbranscher. Vi skapar lösningar både exakt enligt kunders krav och genom att anpassa friare. Vår sakkunskap tillhör webb- och mobilapplikationer som baserar sig på den nyaste teknologin. Våra lösningar erbjuder sofistikerade GIS-egenskaper.
Fast vårt företag är litet, är den största delen av våra arbetstagare mycket engagerade i att planera och utveckla nya lösningar. Vi deltar också i produktsutvecklingsprojekt för att förbättra och utvidga urvalet av våra produkter.

Vår sakkunskap tillhör webb- och mobilapplikationer som baserar sig på den nyaste teknologin.

Bitcomp Polens tjänster

Förvaltning av mobila resurser

Förvaltning av mobila resurser Polen

Geodatatjänster

Geodatatjänster Polen

Mobillösningar

Mobillösningar Polen

Kontaktuppgifter

Sebastian Pawłowski
Tel. +48 61 8220458
Email sebastian.pawlowski@bitcomp.fi

 

Vårt kontor

Piątkowska 122/8, 60-649 Poznań, Polen

Senaste nyheter