Rolnictwo


 

Rolnictwo

Sezon żniw jest okresem wzmożonej aktywności w rolnictwie (a czas oznacza pieniądz). Dzięki narzędziom do obróbki danych przestrzennych i pochodzących z teledetekcji można w czasie rzeczywistym analizować ryzyka i podejmować lepsze decyzje w oparciu o aktualne warunki.

W dziedzinie rolnictwa narzędzia analityczne mogą być wykorzystywane na wiele sposobów: Na przykład, w celu uzyskania dokładnych zaleceń w zakresie nawożenia lub stosowania pestycydów. Mogą być także stosowane do monitorowania wykorzystania pól oraz statusu upraw (np. w celu ubezpieczenia upraw czy kontroli subsydiów). Usługi w zakresie danych przestrzennych mogą przynosić znaczące korzyści, np. precyzyjne harmonogramowanie praktyk agronomicznych, ułatwienie dokonania ocen szkód uprawnych, spełnienie zaawansowanych wymagań w zakresie rolnictwa precyzyjnego itp.

Jednym z naszych głównych celów jest opracowanie gotowych do wdrożenia rozwiązań przez agencje odpowiedzialne za zarządzanie systemami krajowych i unijnych dotacji dla rolnictwa jak również aplikacji do zarządzania finansami dla sektora rolnego. Ponadto nasze wspólnie opracowane rozwiązania mobilne są przydatne w gospodarstwach rolnych, w których występuje wysoka zmienność warunków / otoczenia w okresie wegetacji.


Jednym z naszych głównych celów jest opracowanie gotowych do wdrożenia rozwiązań przez agencje odpowiedzialne za zarządzanie systemami krajowych i unijnych dotacji dla rolnictwa jak również aplikacji do zarządzania finansami dla sektora rolnego.W dziedzinie rolnictwa narzędzia analityczne mogą być wykorzystywane na wiele sposobów