Środowisko


 

Środowisko

Jako, że często zasoby organów ochrony środowiska są ograniczone, muszą być używane jak najbardziej efektywne. Coraz częściej, jako narzędzia do poprawy czasowej i przestrzennej reprezentatywności monitorowania środowiska stosowane są analizy danych przestrzennych oraz informacji pochodzących z teledetekcji. Narzędzia te mogą pomóc w osiągnięciu wyższego poziomu rozwoju obszarów oraz ochrony i odnowy ich środowiska naturalnego.

W firmie Bitcomp stale odkrywamy nowe metody analizowania zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi, jakością wody, obciążeniami środowiskowymi oraz zanieczyszczeniami a także tempa zmian w środowisku naturalnym. Przy wykorzystaniu naszych rozwiązań analitycznych można uzyskać szeroki obraz zagrożeń środowiskowych występujących na danym terenie (pożary, powodzie, inwazje owadów, susze oraz źródła zanieczyszczeń), zmian w środowisku (eutrofizacja, gatunki, fragmentacja) i zautomatyzować wiele zadań w zakresie monitoringu ochrony środowiska.

Podmioty zajmujące się ochroną środowiska zwykle mają do czynienia z danymi pochodzącymi z pomiarów. Oferujemy narzędzia do optymalizacji pobierania próbek środowiskowych przy użyciu interaktywnych usług GIS. Posiadamy łatwo dostępne i łatwe w obsłudze reprezentacje protokołów pobierania próbek uwzględniających czas, obszary chronione, punkty poboru prób, serie czasowe oraz wybrane rekordy pól. W naszych rozwiązaniach oferujemy nowoczesne metody i podejścia do wizualizacji i analizy informacji o środowisku przestrzennym przy użyciu innowacyjnych technik.


Oferujemy narzędzia do optymalizacji pobierania próbek środowiskowych przy użyciu interaktywnych usług GIS. Posiadamy łatwo dostępne i łatwe w obsłudze reprezentacje protokołów pobierania próbek uwzględniających czas, obszary chronione, punkty poboru prób, serie czasowe oraz wybrane rekordy pól.