Zarządzanie zadaniami BitApps


 

Zapewnienie mobilności, monitoring finansowy, zwiad lotniczy i logika biznesowa w jednej usłudze

BitApps jest systemem do planowania zasobami przedsiębiorstwa ERP. Dzięki programowi BitApps mogą Państwo skutecznie zarządzać swoimi zasobami i przechowywać dane o właściwościach w łatwo dostępny i widoczny sposób, w jednym systemie. Można wykorzystywać mapy cyfrowe, dane pochodzące z nowoczesnych rozwiązań teledetekcji oraz skanowania laserowego. Dane mogą być aktualizowane w trakcie pracy. Dzięki wykorzystanym rozwiązaniom można łatwo udostępniać informacje pracownikom, wykonawcom, dostawcom usług, ekspertom i urzędom. Przez system można również zamówić pracę bezpośrednio od kontrahentów. Ponadto można otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym o postępie prac i efektywnie zarządzać i monitorować zasobami z zewnątrz. Pozwala to szybko reagować na zmiany w środowisku operacyjnym.

BitApps obejmuje:

  • Zarządzanie nieruchomościami

  • Zarządzanie finansami

  • Zarządzanie magazynowaniem i logistyką


Efektywne systemy informatyczne wspomagają Państwa biznes. Pomaga zredukować pracę administracyjną i obieg dokumentów oraz ułatwia raportowanie. I to bez konieczności znacznej rozbudowy infrastruktury IT, usług wsparcia lub utrzymania. Mogą, więc się Państwo skupić na podstawowej działalności firmy. Rozliczanie gotowych projektów można przeprowadzać sprawnie za pośrednictwem tego samego systemu, który nadzoruje cały łańcuch procesów bez ingerencji człowieka.

BitApps można zintegrować z Państwa aktualnym środowiskiem informatycznym. Rozwiązanie obsługuje również kilka różnych metod certyfikacji.

BitApps jest już używany, na przykład, przez: Tornator, Grupę Metsä oraz Stora Enso Oyj.


Bitcomp creates collaborative solutions for workflows around spatial data.
BitApps is mobile GIS solution by Bitcomp