Karriär


 

Vill Du bli en av oss?

Är du en ambitiös och självständig arbetstagare? Vill du vara inspirerad att arbeta och kunna bestämma dina dagliga arbetsuppgifters innehåll? Vill du utveckla din sakkunskap? Kanske älskar du utmaningar och att lösa dem? Kanske vill du utveckla dina kunskaper i geodata, programvaror eller i att planera webb- och mobillösningar på toppnivå?

Kom med i Bitcomp-teamet!

Bitcomp är ett snabbt växande, internationellt programvaruföretag. Vår organisationskultur är flexibel och inspirerande. Vi vill uppmuntra vår arbetstagare att tänka innovativt och att prova på ny teknologi och nya lösningar. En uppmuntrande och lätt arbetsmiljö är ett av våra huvudsyften. Och framför allt: vi vill vara stolta över de produkter som vi levererar till våra kunder.

Vi söker ständigt skickliga personer att komma med i våra team i Finland, Tyskland och Polen. I synnerhet söker vi webb- och mobilutvecklare, systemplanerare, GIS-experter och människor som har kunskap om ICT-lösningar inom bioekonomibranschen. Vill du vara en del av vår framgångssaga?

Skicka en öppen ansökan med meritförteckning till adressen info@bitcomp.fi.


We want to encourage innovative thinking and experimenting with new solutions and technologies.
We are looking for web- & mobile developers, system designers, GIS-specialists