Sovelluskehityksellä vastuullisuutta metsätalouteen

Puhutaan Metsästä 4.10.2018 tulevaisuuspäivässä teemana on vastuullisuus metsien hyödyntämisessä. Suomen metsätaloudesta puhuttaessa vastuullinen toiminta on itsestään selvää. Me IT-toimittajana voimme tukea metsätalouden vastuullisuutta monilla käytännönläheisillä tavoilla. Esimerkiksi suojelualueet, uhanalaisten lajien esiintymisalueet ja muut metsien käytössä huomioon otettavat alueet ovat sovelluksissa saatavilla ajantasaisina sekä töiden suunnittelussa että toteutuksessa. Myös metsäsertifioinnin kriteerien noudattamisessa ja valvonnassa tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa. Käytön rajoitusten piirissä …

RPAS-kuvaukset monilähdeinventoinnin tarkentajana – rohkaisevia tuloksia pilottihankkeesta Saksassa

Kuvassa esimerkki WoodsApp tuotteesta Saksan tetialueella, puuston runkotilavuus maankäyttökartan päällä. Mitä tummempi vihreä, sitä suurempi runkotilavuus. Bitcompin juuri päättyneessä pilottihankkeessa tutkittiin monilähdeinventoinnin tarkentamista ja maastomittausten osittaista korvaamista RPAS-kuvausten avulla Nordrhein-Westphalenin alueella Saksassa. Tavoite oli selvittää voidaanko RPAS-kuvauksilla korvata osa metsäsuunnittelun edellyttämistä kalliista maastomittauksista RPAS-havainnoilla. Lennokkikuvaukset ja maastomittaukset tehtiin kesällä 2017 noin 100 eri kohteella. Jokaisessa kohteessa mitattiin myös 3-5 maastokoealaa …

Metsäinventointia tarkoilla dronekartoituksilla

Bitcomp on osallistunut viime vuosina useisiin hankkeisiin, joissa on kehitetty menetelmiä tarkkaresoluutioisen metsätiedon tuottamiseen UAV-lennokkien avulla. Helmikuussa päättyneessä Maaseutu 2.0-projektissa pilotoitiin UAV-lennokkien käyttöä mm. myrskytuhojen tunnistamisessa, ajantasaisen metsävaratiedon tuottamisessa sekä peltoalueiden kasvillisuuden monitoroinnissa. Kesällä ja syksyllä 2017 kuvasimme ja analysoimme useita metsäkohteita Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Näissä piloteissa tuotettiin UAV-aineiston perusteella samat metsikkötunnukset, kuin perinteisessä maastoinventoinnissakin. Lisäksi toteutimme laajemman pilottiprojektin Nordrhein-Westphalenin …

Myrskytuhoja tunnistamaan

Ympäristön seuranta, metsäsuunnittelu, hydrologiset tarkastelut ja monet muut ovat viime vuosina siirtyneet digiaikaan. Näistä kaukokartoitus eli tiedon hankkiminen kohteesta ilman fyysistä kontaktia on noussut keskiöön. Tekniikan kehitys mahdollistaa entistä monipuolisemmat kartoitusmenetelmät sekä kustannustehokkuuden. Kaukokartoituksessa aineiston keräys- ja tallennuslaitteisto on yleensä kiinnitettynä joko satelliittiin tai lentokoneeseen. Teknisen kehityksen myötä myös miehittämättömät, kauko-ohjattavat lennokit eli UAV:t (unmanned aerial vehicle) ovat vakiinnuttaneet paikkansa …

Markkinointia messuhumussa

Joitakin viikkoja sitten Helsingin Messukeskuksessa oli hulinaa, kun saman viikon aikana järjestettiin Paikkatietomarkkinat ja Metsämessut. Kummankin aihepiirin kohdalla liikuttiin Bitcompin ydinosaamisessa, joten messuille lähdettiin mukaan. Messut ovat olennainen osa yrityksen markkinointiviestintää ja näkyminen tapahtumissa tärkeää niin tunnettavuuden kuin asiakaskontaktienkin suhteen. Aikana, jolloin viestintä ja tuotteiden tai osaamisen esittely tapahtuu pääasiassa digitaalisten kanavien kautta, on tärkeää tarjota tilaisuuksia kokeilla ja kokea, …

Osallistamme koko tiimin tuotteidemme suunnitteluun

Olemme Bitcompilla ottamassa käyttöön uusia käyttöliittymän suunnittelun työkaluja joiden avulla pystymme osallistamaan koko tiimin tuotteen suunnitteluun projektin ensimetreistä lähtien. Vaikka käyttöliittymäsuunnittelu usein mielletään AD:n tai graafisen suunnittelijan luovaksi työksi on kysymys paljon suuremmasta kokonaisuudesta. Parhaan mahdollisen esteettisen kokemuksen sijaan meillä Bitcompilla suunnittelussa etusijalla on asiakkaan todellisen ongelman ratkaisu, sekä ensiluokkaisen käyttökokemuksen tarjoaminen oikealle kohderyhmälle. Kun tuomme koko tiimin eli käyttöliittymäsuunnittelijat, …

OP-Metsä juhli voittoa Grand One-kilpailussa

OP Ryhmän metsänomistajien verkkopalvelu OP Metsä voitti digitaalisen median töille tarkoitetussa Grand One 2017 -kilpailussa kategorian ”Paras kuluttajille suunnattu verkkopalvelu”. Bitcomp oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa OP Metsää yhdessä OPn ja Kisko Labsin kanssa. Palvelun avulla metsänomistajat pysyvät helposti kartalla metsäomaisuutensa arvosta ja kehityksestä. Tuomariston mukaan helppokäyttöisellä digitaalisella palvelulla vastataan erityisesti metsänomistajarakenteen muuttumiseen. OP Metsä palvelussa vastataan tunnistettuun, merkittävään yhteiskunnalliseen …