RPAS-kuvaukset monilähdeinventoinnin tarkentajana – rohkaisevia tuloksia pilottihankkeesta Saksassa

Kuvassa esimerkki WoodsApp tuotteesta Saksan tetialueella, puuston runkotilavuus maankäyttökartan päällä. Mitä tummempi vihreä, sitä suurempi runkotilavuus. Bitcompin juuri päättyneessä pilottihankkeessa tutkittiin monilähdeinventoinnin tarkentamista ja maastomittausten osittaista korvaamista RPAS-kuvausten avulla Nordrhein-Westphalenin alueella Saksassa. Tavoite oli selvittää voidaanko RPAS-kuvauksilla korvata osa metsäsuunnittelun edellyttämistä kalliista maastomittauksista RPAS-havainnoilla. Lennokkikuvaukset ja maastomittaukset tehtiin kesällä 2017 noin 100 eri kohteella. Jokaisessa kohteessa mitattiin myös 3-5 maastokoealaa …

Metsäinventointia tarkoilla dronekartoituksilla

Bitcomp on osallistunut viime vuosina useisiin hankkeisiin, joissa on kehitetty menetelmiä tarkkaresoluutioisen metsätiedon tuottamiseen UAV-lennokkien avulla. Helmikuussa päättyneessä Maaseutu 2.0-projektissa pilotoitiin UAV-lennokkien käyttöä mm. myrskytuhojen tunnistamisessa, ajantasaisen metsävaratiedon tuottamisessa sekä peltoalueiden kasvillisuuden monitoroinnissa. Kesällä ja syksyllä 2017 kuvasimme ja analysoimme useita metsäkohteita Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Näissä piloteissa tuotettiin UAV-aineiston perusteella samat metsikkötunnukset, kuin perinteisessä maastoinventoinnissakin. Lisäksi toteutimme laajemman pilottiprojektin Nordrhein-Westphalenin …

Kehittyvän teknologian kyydissä

Erilaiset innovaatiot muuttavat työn tekemistä jokaisella kentällä ja alueella. Innovaatiot luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja toimivat ponnahduslautana niille, jotka osaavat olla nopeita. Innovaatiot ovat kuitenkin myös armottomia. Ne eivät epäröi syrjäyttää jopa suuria yrityksiä, jotka ovat jääneet uinumaan digitaalisessa maailmassa. Innovatiivisten lähestymistapojen sijaan, yrityksen huomio voi olla toimintatapojen hienosäädössä. Yhtiö voi toki keskittyä tekemään asioita niin hyvin ja oikein kuin mahdollista, mutta ovatko …

Miehittämättömät lennokit mahdollistavat yksityiskohtaisen tiedon keräämisen maa- ja metsätaloudesta

Avoimen datan määrän kasvu ja kaukokartoitustekniikoiden kehittyminen ovat viime vuosien aikana tehneet mahdolliseksi entistä tarkemman ympäristön seurannan. nopeammin päivittyvää satelliittiaineistoa on vapaasti saatavilla ja tämä mahdollistaa lähes reaaliaikaisen ympäristömuutosten tunnistamisen. Miettämättömät ilma-alukset (Unmanned aerial vehicles,UAV) ja  kauko-ohjatut miehittämättömät ilma-alukset (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS) ovat viime aikoina nostaneet statustaan muiden kaukokartoitusmenetelmien rinnalla ja herättäneet kiinnostusta maa- ja metsätalouden alalla. RPAS ilma-aluksien etuina …