Bitcomp valittiin metsä- ja luontoyrittäjien Kasvupolulle – Tavoitteena palveluiden tuotteistus

Bitcomp on valittu metsä- ja luontoyrittäjyyden Kasvupolulle, joka on yritysten kasvuohjelma ja järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia. Ohjelmaan haki 69 yritystä, joista valittiin 15 kasvupotentiaalisinta.

Valittujen yritysten liikeideat liittyivät tietojärjestelmiin, erilaisiin pihkasta, marjoista ja yrteistä valmistettuihin luonnontuotteisiin ja -kosmetiikkaan, tukkienmittausjärjestelmiin, metsäpalveluihin, matkailu- ja ravitsemuspalveluihin, kuvantamispalveluihin, koivutuotteisiin ja virtuaaliseen puupalveluun. Markkinapotentiaali, kasvusuunnitelman uskottavuus ja innovatiivisuus sekä aito halu yrityksen kehittämiseen vaikuttivat tuomariston valinnoissa.

”Olemme jo useamman vuoden tehneet merkittävää ICT-tuotekehitystä biotalouden paikkatietoon ja mobiiliratkaisuihin liittyen. Olemme rakentaneet valmiita sovelluskomponentteja ja -palveluita, joita voidaan hyödyntää sekä valmisjärjestelmissä että räätälöityjen ratkaisujen tuottamisessa”,  toteaa Bitcompin myyntijohtaja Jani Heikkilä.

Jo tehdyn vahvan tuotekehityksen pohjalta Bitcomp panostaa nyt palveluiden kaupallistamiseen ja myyntiin sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla. Koska innovatiiviset ratkaisut ja uusi teknologia tarjoavat myös uusia toimintamalleja, tuotteistaminen tulee tehdä hyvin ja markkinointiviestinnän on oltava selkeää. Muuten viesti asiakkaan saamista konkreettisista hyödyistä voi hukkua uuden teknologian tarjoamaan mahdollisuuksien kirjoon.

”Valmiin palvelualustan, toimialaosaaminen ja projektiosaamisen yhdistelmä luo meille vahvat kilpailuedut globaalisti biotalouden sektorilla. Lisäksi mm. ilmastonmuutos, digitaalisten aineistojen vapautuminen ja lisääntyvä satelliittipalveluiden tarjonta luovat kysyntää ratkaisuillemme”, toteaa Bitcompin toimitusjohtaja Jarmo Oittinen.

Bitcomp onkin konkretisoinut ratkaisujen mahdollisuuksia tärkeimmille asiakasryhmille pilottien ja demonstraatioiden avulla. Lisäksi Puolan ja Saksan tytäryhtiöiden kautta on tehty kartoitusta Keski-Euroopan markkinan erityispiirteistä. Kasvu-Open ohjelman sparraukselta odotataan erityisesti näkemystä tuotteistukseen, vahvuuksien selkeämpään esille tuontiin ja markkinointiviestinnän suoraviivaistamiseen.

Onnea myös muille valituille!

Koko uutisen voit lukea TÄSTÄ.