Sovelluskehityksellä vastuullisuutta metsätalouteen

Puhutaan Metsästä 4.10.2018 tulevaisuuspäivässä teemana on vastuullisuus metsien hyödyntämisessä. Suomen metsätaloudesta puhuttaessa vastuullinen toiminta on itsestään selvää. Me IT-toimittajana voimme tukea metsätalouden vastuullisuutta monilla käytännönläheisillä tavoilla.

Esimerkiksi suojelualueet, uhanalaisten lajien esiintymisalueet ja muut metsien käytössä huomioon otettavat alueet ovat sovelluksissa saatavilla ajantasaisina sekä töiden suunnittelussa että toteutuksessa. Myös metsäsertifioinnin kriteerien noudattamisessa ja valvonnassa tietojärjestelmät ovat keskeisessä roolissa. Käytön rajoitusten piirissä olevat kohteet, niiden pinta-alat ja käytölle asetetut rajoitteet voidaan helposti raportoida ja tarkastella alueita kartalla.

Hakkuumahdollisuuksien kestävää käyttöä tukevat tietojärjestelmiin liitetyt simulointi- ja suunnittelulaskennat, jotka auttavat hakkuiden mitoituksessa ja ajoituksessa. Metsien hyvä taloudellinen tuotto mahdollistaa myös satsaukset vastuullisuuteen. Suomalaisen vastuullisen metsätalouden ja sen tietojärjestelmien korkealle osaamiselle on syystäkin kysyntää Suomen lisäksi muualla Euroopassa ja maailmassa.

 

Olemme mukana Suomen Metsäkeskuksen järjestämässä Puhutaan Metsästä tulevaisuus-päivässä 4.10.2018. Tapahtuman live-streamia voit seurata osoitteessa: https://www.helsinki.fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele