Bitcomp aloittaa yhteistyön PiiMega Oy:n ja MHY Päijät-Hämeen kanssa – Tavoitteena nostaa Metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmä uudelle tasolle

PiiMega Oy, Bitcomp Oy ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on kehittää toiminnanohjausjärjestelmä, joka kattaa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen koko toiminnan ja metsänomistajille tarjottavat palvelut.

Järjestelmä saadaan käyttöön vaiheittain vuoden 2019 aikana. Nopean aikataulun takana ovat Bitcompin ja PiiMegan valmistuotteet ja komponentit, joita on jo laajasti käytössä Suomessa ja muualla Euroopassa. Bitcomp tarjoaa järjestelmään toiminnot asiakas- ja metsätiedon hallintaan, töiden suunnitteluun, hankehallintaan, metsänomistajanäkymään sekä monipuoliset kartta-aineistot ja -palvelut. Koneoppimiseen, satelliittidataan ja muihin kaukokartoitusmenetelmiin perustuvat analyysit tuovat lisäksi valtavan mahdollisuuden jatkokehitykselle.

Kehitteillä oleva ratkaisu nostaa Metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmän uudelle teknologiselle tasolle. Sen avulla pystytään tehostamaan toimihenkilötyötä ja parantamaan asiakkaiden palvelukokemusta. Järjestelmä kattaa Metsänhoitoyhdistysten koko toiminnan aina metsänhoidon suunnittelusta puuraaka-aineen toimitukseen ja muihin metsänomistajille tarjottaviin palveluihin. Ratkaisu mahdollistaa myös kaiken rahaliikenteen hallinnan, jolloin puumaksut, urakoitsijatilitykset ja erilaiset metsänhoidolliset työt lisäkuluineen pysyvät hallinnassa yhdessä järjestelmässä.

”Kumppanit valikoituivat luontevasti ja yhteistyö on käynnistynyt vaivattomasti. Jaamme samanlaiset arvot, jotka nostavat asiakkaat ja oman henkilöstön etusijalle. Emme joudu toimimaan pörssikorporaatioiden kvartaalipaineissa, vaan haluamme kaikki kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Pystymme tuottamaan Metsänhoitoyhdistyksille nykyaikaisen järjestelmän, joka vastaa kokonaisvaltaisesti heidän tarpeisiinsa ilman mittavia tuotekehitysinvestointeja”, toteaa Bitcompin toimitusjohtaja Tapani Stjernvall.

Yhteistyökumppaneista PiiMega Oy on johtava metsä-, saha- ja puunjalostusjärjestelmien toimittaja Suomessa. PiiMega® ForestPro ja PiiMega® LogPro -tuotteilla tehdään työmaiden hienosuunnittelu, toteutetaan suunnitelmat metsässä ja logistiikassa, kerätään toteumatiedot maksatuksen ja kannattavuuslaskennan pohjaksi ja hoidetaan maksuliikenne ja metsäreskontra. Järjestelmässä tieto kulkee metsänomistajan metsävaroista metsureille tai metsäkoneille ja sieltä edelleen puutavara-autoille ja puunjalostajille.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on Suomen suurimpia metsänhoitoyhdistyksiä, jonka toiminta-alue kattaa noin 220 000 hehtaaria yksityismetsiä. Yhdistyksellä on yli 30 toimihenkilöä ja 4 900 jäsentä. Yhdistyksen vuotuinen kassavirta on 8 500 000 €.

Lue koko lehdistötiedote TÄÄLTÄ

Lisätietoja:
Bitcomp Oy, Jani Heikkilä, 040 6828821, www.bitcomp.fi
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, Jari Yli-Talonen, 040 848 4861, www.mhy.fi/paijat-hame
PiiMega Oy, Antti Miettunen, 040 546 7283, www.piimega.fi