Metsävaratietojen ajantasaistus automatisoituu

Bitcomp ja Simosol toteuttavat Suomen metsäkeskuksen uuden metsävara- ja luontotietojärjestelmän

Suomen Metsäkeskus rakentaa uuden paikkatietoteknologiaan pohjautuvan metsävara- ja luontotietojärjestelmän. Uuden järjestelmän automatiikka tulee tehostamaan merkittävästi metsävaratiedon tuottamista ja ajantasaistusta. Järjestelmän tuottajiksi valittiin metsäratkaisujen asiantuntijat Bitcomp Oy ja Simosol Oy. Toimituksen arvo on 3,5 miljoonaa euroa ja järjestelmän kehitystyö alkaa kesäkuussa.

Yksi Suomen Metsäkeskuksen päätehtävistä on ylläpitää ja julkaista kaikille avointa metsävaratietoa, joka sisältää tietoa metsän ominaisuuksista, hoidosta ja käytöstä. Aineistoa hyödynnetään esimerkiksi metsäsuunnitteluun, puuston käyttömahdollisuuksien arviointiin ja yleisesti metsäelinkeinon kehittämiseen. Aineisto tuli avoimeksi alkuvuodesta 2018 ja on sen jälkeen muodostunut koko metsäalan keskeiseksi tietovarannoksi, jota hyödyntävät lukuisat sähköiset palvelut.

Uusi järjestelmä tulee tehostamaan metsävaratiedon ylläpitoa ja julkaisemista merkittävästi. Jatkossa metsät inventoidaan kuuden vuoden välein laserkeilauksen avulla. Inventointien välissä tietoja ajantasaistetaan useiden eri tietolähteiden, kuten hakkuukonetiedon, metsänkäyttöilmoitusten, Kemera-toteutusilmoitusten sekä Metsään.fi-palvelun kautta saatavan päivitystiedon avulla. Koska ajantasaistamiseen liittyy tällä hetkellä paljon manuaalista työtä, uuden järjestelmän yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on mahdollisimman kattava toimintojen automatisointi sekä ajantasaistuksen tietolähteiden monipuolinen hyödyntäminen.

Osana metsävaratietoa Metsäkeskus tuottaa ja ylläpitää myös luontotietoa, jonka merkitys metsienkäsittelyssä lisääntyy jatkuvasti. Metsäkeskus tekee parhaillaan luontotiedon tuottamiseen liittyvää menetelmäkehitystä ja uusi järjestelmä tulee tarjoamaan tähän tarvittavat työkalut.

”Suomen metsäkeskus toteutti hankinnan neuvottelumenettelyllä. Bitcomp – Simosol valittiin toimittajaksi koska ratkaisuehdotus oli sekä teknisesti että toimitusvarmuuden osalta paras. Bitcomp – Simosol ratkaisuehdotus pohjautuu natiiviin pilviratkaisuun, jossa on käytetty paljon jo tuotannossa olevia ja koeteltuja komponentteja ja ratkaisu skaalautuu hyvin raskaidenkin laskentatarpeiden tarpeiden mukaan. Neuvotteluissa syntyi myös kuva siitä, että Bitcomp – Simosol ymmärtää hyvin Metsäkeskuksen tarpeet ja tavoitetilan”,  kertoo Suomen Metsäkeskuksen kehitysjohtaja Tapani Hämäläinen valinnasta.

Metsäkeskuksessa odotetaan, että uusi järjestelmä tulee sujuvoittamaan metsävaratiedon käsittelyn prosesseja sekä tarjoamaan entistä ajantasaisempaa tietoa nykyistä kustannustehokkaammin. Koska tarve tietojenkäsittely- ja tallennuskapasiteetille tulee olemaan valtava, järjestelmä rakennetaan pilvipalvelujen pohjalle. Ratkaisussa hyödynnetään Bitcompin Geo-karttaratkaisua ja Simosolin metsän kehitystä ennustavaa laskentajärjestelmää.

“On upeaa päästä rakentamaan Suomen keskeisintä metsävarajärjestelmää. Olemme kehittäneet useita Metsäkeskuksen metsävaratietoa hyödyntäviä järjestelmiä ja projekti tuo meille ja asiakkaillemme paljon synergiaetuja. Tälläkin hetkellä Metsäkeskuksella on käytössä satelliittidataa ja koneoppimista hyödyntävä hakkuiden automaattinen seuranta, jonka tuloksia voidaan hyödyntää uudessa tietojärjestelmässä” , toteaa Bitcompin myyntijohtaja Jani Heikkilä.

Metsäsimulaattorimme on ollut osa Metsäkeskuksen metsävarajärjestelmän ydintä laserkeilausinventoinnin alusta alkaen. On loistava haaste päästä rakentamaan yhdessä Metsäkeskuksen asiantuntijoiden kanssa seuraavan sukupolven järjestelmää, jossa metsävaratietojen laskennallinen käsittely on yhä keskeisemmässä roolissa. Tällaiset hankkeet ovat toimintamme ytimessä”, iloitsee Simosolin toimitusjohtaja Jussi Rasinmäki.

Uusi järjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa 2022 ja tulevaisuudessa järjestelmään voidaan laajentaa helposti ja ottaa mukaan uusia tietolähteitä, joiden avulla metsävaratiedot ovat entistä paremmin ajan tasalla.

Lisätietoja:

Bitcomp Oy: toimii Suomessa ja Euroopan markkinoilla ja keskittyy älykkäisiin metsäjärjestelmiin. Yrityksen toimialaan kuuluvat myös satelliittidataa monipuolisesti hyödyntävät analyysit ja aineistopalvelut.

Simosol Oy: Simosol toimittaa metsätalouden tietojärjestelmiä ja analytiikkapalveluita metsäsektorin toimijoille sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Yrityksen järjestelmät toimivat laskentamoottorina Suomen kaikille metsähehtaareille.

Suomen metsäkeskus: Suomen metsäkeskus tuottaa metsänomistajille ja metsäalan organisaatioille lakiin perustuvia palveluja, jotka liittyvät metsien hoitoon ja käyttöön, monimuotoisuuteen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen.

Yhteystiedot:

Bitcomp Oy, Jani Heikkilä, 040 6828821, www.bitcomp.fi

Simosol Oy, Jussi Rasinmäki, 0400 382364, www.simosol.fi

Suomen metsäkeskus, Tapani Hämäläinen, 040 7029825, www.metsakeskus.fi