OmaMetsä sovellus metsänomistajille

Metsänhoitoyhdistysten OmaMetsä-palvelu on avattu

Bitcomp valittiin viime kesäkuussa toimittamaan Metsänhoitoyhdistysten jäsenilleen tarjoama sähköinen verkkopalvelu. Uuden OmaMetsä-verkkopalvelun avulla metsänomistaja voi hallita metsäomaisuuttaan ja asioida sähköisesti metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Palvelu otetaan käyttöön vaiheittain siten, että vuoden 2021 aikana kaikki keskeiset metsänhoitoyhdistysten palvelut tulevat sähköisesti saataville.

OmaMetsässä keskeisessä roolissa on metsänomistajan vaivaton yhteydenpito metsänhoitoyhdistykseen ja metsäammattilaisiin sekä mahdollisuus hallinoida omaa metsäomaisuutta reaaliajassa. Palvelun kautta voi hankkia esimerkiksi taimikonhoitopalvelun tai käynnistää puukaupan.

Viestin voi laittaa hyvin matalalla kynnyksellä ja sitä helpottaa vuoden lopulla käyttöön saatava mobiilisovellus. Palvelua voi verrata esimerkiksi vakuutusyhtiöiden omiin asiointikanaviin verkossa”, Juha Laitinen, hankkeen projektipäällikkö ja Metsänhoitoyhdistysten palvelu Oy:n kehityspäällikkö kertoo.

Karttakäyttöliittymän kautta metsänomistaja voi merkitä omia paikkojaan kartalle ja lähettää kuvaviestin esimerkiksi tuulenkaadoista omalle metsäasiantuntijalleen.

OmaMetsä otetaan käyttöön kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä kevään aikana. Metsänomistaja pystyy ottamaan palvelun käyttöön heti ja tutustumaan sen kautta oman metsänsä tietoihin. Alkuvaiheessa palvelusta löytyy oman metsän Metsään.fi -metsävaratiedot, jotka täydentyvät oman, metsänhoitoyhdistyksen hallussa metsäsuunnitelman tiedoilla palvelun kehityksen edetessä.

”On ollut hienoa päästä kehittämään metsäomistajille suunnattua modernia palvelua, jonka avulla Metsänhoitoyhdistykset pystyvät tuomaan asiantuntijapalvelunsa kaikkien saataville. Metsäomistajien ja asiantuntijoiden välinen kommunikaatio helpottuu uuden palvelun myötä merkittävästi ja myös etämetsänomistajat löytävät palvelusta helposti oikeat asiantuntijat kuhunkin tarpeeseen”, iloitsee tuotepäällikkö Eero Kananen Bitcomp Oy:ltä.

Vuoden 2021 aikana käyttöön saadaan kattavasti  myyntiin, sopimusten hallintaan ja viestintään liittyviä ominaisuuksia. Myöhemmin palvelusta löytyy myös laskutukseen, verotukseen, sopimuksiin ja mm. hiilitaseeseen liittyviä asioita. Kaikki ominaisuudet tulevat metsänhoitoyhdistysten jäsenten käyttöön.  Ensi vuonna saataville tulevat mobiilisovellus, asiakirjojen sähköinen arkisto, sähköiset allekirjoitukset sekä valtuutukset.

Lue koko julkaisu ja kirjautumisohjeet OmaMetsään täältä.

Lisätietoja:

Juha Laitinen, puh. 0400 298 601

kehityspäällikkö, Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy

OmaMetsä-hankkeen projektipäällikkö

juha.laitinen@mhy.fi

Petri Takalo, puh. 0400 340 063

johtaja, Päijänteen metsänhoitoyhdistys

OmaMetsä-projektiryhmän puheenjohtaja

petri.takalo@mhy.fi