AVOIN METSÄVARATIETO ON AMMATTILAISEN KÄTEVÄ APULAINEN

ja digitaaliset palvelut tekevät sen käytöstä helppoa

Suomen Metsäkeskuksen tuottama metsävaratieto tuli kaikille avoimeksi aika tarkalleen kolme vuotta sitten, maaliskuussa 2018 ja on sen jälkeen muodostunut koko metsäalan keskeiseksi tietovarannoksi, jota hyödyntävät lukuisat sähköiset palvelut. Aineistoa hyödynnetään esimerkiksi metsäsuunnitteluun, puunhankintaan, metsänhoitotöiden suunnitteluun, puuston käyttömahdollisuuksien arviointiin ja yleisesti metsäelinkeinon kehittämiseen.

Kuviomuotoiset metsävaratiedot on mahdollista ladata omalle työasemalle ja käyttää  paikkatieto-ohjelmistolla, vaikkapa QGISillä. Aineistoja pääsee lataamaan täältä. Helpoiten ne ovat kuitenkin hyödynnettävissä valmiissa metsäsovelluksissa, joissa aineisto voidaan esittää visuaalisesti selkeästi. Valmiiden sovellusten etuna on myös aineiston automaattinen päivittyminen. Yksi tällaisista sovelluksista on WoodsApp, joka niin ikään täytti juuri kolme vuotta.

Mutta peruutetaanpa vähän. Avoin metsävaratieto on siis Suomen metsäkeskuksen keräämää dataa, joka pitää sisällään tietoa muun muassa Suomen metsien kasvupaikoista ja puustosta, erityisen tärkeistä elinympäristöistä sekä metsien käytöstä.

Aineisto perustuu pääsääntöisesti laserkeilaukseen, joka on tehty 10 vuoden välein (nykyisin 6 vuoden välein). Inventointien välissä tietoja ajantasaistetaan useiden eri tietolähteiden, kuten kasvunlaskennan, metsänkäyttöilmoitusten, Kemera-toteutusilmoitusten sekä Metsään.fi-palvelun kautta saatavan päivitystiedon, jatkossa myös hakkuukonetiedon, avulla. Inventointi kattaa yhteensä 13,9 miljoonaa hehtaaria eli 99 prosenttia Suomen yksityismetsien pinta-alasta.

Uudessa inventointimenetelmässä tullaan hyödyntämään entistä monipuolisemmin erilaisia tekniikoita. Esimerkiksi metsälain valvontajärjestelmä pyörii jo nyt satelliittipohjaisena. Oikean ja täsmällisen tiedon varassa on mahdollista automatisoida niin metsänomistaja- kuin yrityspalveluja. Tällaiset palvelut voivat olla esimerkiksi neuvonnallisia tai lakien toimeenpanoon liittyviä.