Metsänhoitoyhdistyksille uusi, yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä

Metsäjärjestelmä LeafPoint otetaan käyttöön kaikissa Suomen metsänhoitoyhdistyksissä

MHYP:n yhtiökokous vahvisti hallituksen päätöksen LeafPoint-metsäjärjestelmän käyttöönotosta kaikissa metsänhoitoyhdistyksissä. Päätöksen myötä yhdistykset harppaavat digitalisaatiossa kokonaan uudelle tasolle, joka mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen ja myös täysin uudenlaiset liiketoiminnat. LeafPoint-järjestelmä kattaa laajasti metsänhoitoyhdistysten toiminnanohjauksen tarpeet ja sen käyttöönotot alkavat jo tämän vuoden puolella.

LeafPoint on täysin suomalainen metsäjärjestelmä, jonka takana ovat metsäalan järjestelmäkehittäjät Bitcomp Oy ja Pinja Solutions Oy (entinen PiiMega Oy). Ensimmäiset tuotantokäyttäjät järjestelmällä ovat olleet Mhy Päijänne, Mhy Eteläinen Metsäreviiri, Mhy Länsiturunmaa ja Mhy Etelä-Karjala. Järjestelmän kehitys alkoi vuonna 2019 ja se otettiin tuotantokäyttöön vuonna 2020. LeafPoint edustaa uudenlaista tuotepohjaista järjestelmäkehitystä, jossa järjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti ja vahvalla asiakas- ja liiketoimintalähtöisellä otteella. LeafPointin tärkeimpinä tavoitteina on ratkaista yhdistysten operatiivisia ongelmia, tehostaa toimihenkilöiden työskentelyä ja myyntityötä sekä parantaa asiakkaiden palvelukokemusta.

Mhy-ketjussa nähtiin välttämättömäksi kehittää pikaisesti viestinnän ja markkinoinnin automatisoituja elementtejä osana metsäjärjestelmää. Sähköiset yhteydenottokanavat ovat jo nyt tätä päivää ja korostuvat tulevaisuudessa entisestään”, toteaa MHYP:n toimitusjohtaja Jouni Tiainen.

LeafPoint tulee tarjoamaan täysin saumattoman yhteyden metsänhoitoyhdistysten käyttämään OmaMetsään, joka on metsänomistajille tarkoitettu verkkopalvelu. Keväällä avatun palvelun käyttäjämäärä kasvaa voimakkaasti ja on jo yli 15 000 käyttäjää. OmaMetsän käyttö on tehostanut ammattilaisten ajankäyttöä sekä lisännyt myynnin volyymia ja asiakkaiden yhteydenottoja. Hyödyt vain kasvavat sähköisen asioinnin tullessa täydessä laajuudessa käyttöön. Yhdessä OmaMetsä-palvelun kanssa LeafPoint tulee tarjoamaan Mhy-kentälle valtavaa kilpailuetua ja loikan suoraan digitalisaation kärkeen.

Olemme todella tyytyväisiä, että pitkäjänteinen työmme palkittiin koko mhy-ketjun kattavalla ja Bitcompille ja Pinjalle todella merkittävän kokoisella hankintapäätöksellä. Meillä on alusta lähtien ollut vahva usko, että digitalisaation eturivin toimijoina pystymme tarjoamaan markkinoiden parhaan tuotekokonaisuuden. LeafPoint perustuu molempien yhtiöiden ydinosaamiselle ja sen kehittäminen alan kärkiratkaisuna on strategiamme ytimessä”, kuvaa Bitcompin myyntijohtaja Jani Heikkilä.

LeafPoint edustaa nykyaikaista metsäjärjestelmää, jossa hyödynnetään laajasti integraatioita ja automaatiota. Tämä on johtanut käytännön töissä jo yli 10 % ajansäästöön, kun tietojen käsin syöttämistä ja laskemista tarvitsee tehdä entistä vähemmän. Järjestelmän kautta on saatavilla esimerkiksi palvelumyynnin automaattiset työkalut, jotka suoraan vähentävät resurssipainetta kohteiden etsimisestä ja maastokäynneistä. Kun sama järjestelmä on käytössä kaikissa yhdistyksissä, yhteisen liiketoiminnan ja selkeiden toimintamallien kehittäminen on mahdollista pitkälle tulevaisuuteen.

LeafPoint sopii erinomaisesti Metsänhoitoyhdistysten työkaluksi ja kattaa monipuolisen toiminnan tarpeet. Järjestelmän myötä toiminnan suunnittelu tulee selkeämmäksi ja työn johtaminen on jatkossa entistä vaivattomampaa. Uudistushaluisen asiakkaan myötä pystymme kehittämään metsäjärjestelmäämme entistä monipuolisemmaksi tarjoten asiakkaillemme tulevaisuuden työkaluja jo tänä päivänä. Yhteistyössä kehitettävät uudet ominaisuudet tuovat järjestelmään entistä syvemmän liitoksen asiakaspalveluun”, kertoo Veli-Pekka Hämäläinen Pinjalta.

LeafPointin ominaisuuksia ovat muun muassa:

  • Keskitetty asiakasrekisteri
  • Metsätiedon hallinta
  • Metsätöiden suunnittelu ja hankkeet
  • Myyntiputken hallinta
  • Automaattiset palvelumyynnin työkalut
  • Aines- ja energiapuun hankinnan, korjuun ja toimitusten työkalut
  • Organisaatiotason raportointi
  • Sähköiset metsänkäyttöilmoitukset ja kemera-haku
  • Rahaliikenteen ja maksatusten hallinta
  • 100 % integraatio OmaMetsään

Lisätietoja:

Bitcomp Oy toimii Suomessa ja Euroopan markkinoilla ja keskittyy älykkäisiin metsäjärjestelmiin. Yrityksen toimialaan kuuluvat myös satelliittidataa monipuolisesti hyödyntävät analyysit ja aineistopalvelut.

Pinja Solutions Oy on osa Pinja Groupia. Pinja on johtava metsä-, saha- ja puunjalostusjärjestelmien toimittaja Suomessa. Pinjan kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä on laajalti käytössä puunhankinnan toimijoilla Suomessa ja ulkomailla.

Metsänhoitoyhdistysten palvelu MHYP Oy on Metsänhoitoyhdistysten ja MTK ry:n omistama palvelu- ja kehitysyhtiö, joka mm. koordinoi Metsänhoitoyhdistysten ohjelmistohankkeita ja muuta yhteistyötä.

Yhteystiedot:
Bitcomp Oy, Jani Heikkilä, 040 6828821, www.bitcomp.fi
Pinja, Veli-Pekka Hämäläinen, 040 158 2100, www.pinja.com
MHYP, Juha Laitinen, 040 029 8601, www.mhy.fi