Metsään.fi:n uudistajiksi Bitcomp ja Sitowise

Bitcomp uudistaa Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun yhdessä Sitowisen kanssa

Bitcomp tarjoaa älykkyyttä metsäratkaisuihin kesäkuusta alkaen myös Metsään.fi-palvelua kehittämällä. Palvelussa tapahtuvaa sähköistä asiointia helpotetaan ja monipuolistetaan. Mobiilikäyttö mahdollistaa Suomen ainutlaatuisen metsätiedon hyödyntämisen myös metsässä.

Suomen suurin ja tunnetuin metsänomistajien sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi on uudistumassa. Suomen metsäkeskuksen ylläpitämä Metsään.fi on kaikille metsänomistajille avoin julkinen palvelu, jossa tarkat metsätiedot ja viranomaispalvelut ovat saatavilla saman järjestelmän kautta. Maksuttomassa palvelussa metsänomistaja voi tarkastella omistamiensa metsätilojen tietoja ja suunnitella metsäomaisuutensa hoitoa.

Uudesta Metsään.fi 2.0 -palvelusta tulee alustariippumaton palvelu, joka tuo yhteen metsänomistajat ja alan toimijat. Palvelu mahdollistaa uuden metsätalouden kannustejärjestelmän (Metka) mukaisten tukien hakemisen.

Uudistuksen taustalla onkin se, että Metka-lainsäädäntö korvaa kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) vuoden 2024 alussa, minkä johdosta tukien hakutoiminnallisuudet on uudistettava. Lisäksi nykyisen Metsään.fi -palvelun tekninen alusta on elinkaarensa päässä.

Sujuva asiointi aktivoi hoitamaan metsiä

”Uudesta Metsään.fi 2.0 -palvelusta rakennetaan käytettävyydeltään tämän päivän vaatimuksia vastaava sähköinen asiointipalvelu, joka aktivoi entistä paremmin metsänomistajia tekemään metsänhoidollisia päätöksiä”, tiivistää Bitcompin myyntijohtaja Jani Heikkilä.

Käytettävyyden kannalta näkyvin muutos on, että palvelu suunnitellaan myös mobiililaitteella käytettäväksi.

”Palvelun näkymät toteutetaan siten, että käyttö onnistuu myös mobiililaitteella vaikka maastossa liikkuessa. Erillistä sovellusta ei tarvita”, Heikkilä kertoo.

Suunnittelussa kiinnitetään huomiota palvelussa tapahtuvaan viestintään. Tavoitteena on helpottaa ja aktivoida sähköistä asiointia metsänomistajien ja esimerkiksi metsäpalveluyritysten sekä puunostajien välillä.

”Jatkossa Metsään.fi on entistä enemmän myös kohtaamispaikka. Kun metsänomistaja jättää palvelun kautta metsänhoitoon liittyvän yhteydenottopyynnön, se tavoittaa palveluntarjoajan ja johtaa kaupallisen prosessin alkamiseen”, Heikkilä kertoo tavoitteista.

Uudistus helpottaa metsänomistajan sähköistä asiointia

Käyttäjän kannalta tärkeintä uudistuksessa on sähköisen asioinnin helpottaminen, korostaa myös Suomen metsäkeskuksen kehitysjohtaja Tapani Hämäläinen.

”Palvelussa voi jatkossa asioida laitteesta riippumatta, kun nykyinen palvelu on suunniteltu käytettäväksi työasemalla. Jatkossa voimme tarjota entistä paremmat sähköisen asioinnin palvelut metsänomistajille ja metsäalan toimijoille. Metsäkeskukselle oli myös tärkeää, että ratkaisu toteutetaan AWS (Amazon Web Services) -pilvipalveluun Metsäkeskuksen pilvistrategian mukaisesti.”

Uudistus on osa Metsäkeskuksen digitiekarttaa, jossa kaikki sen operatiiviset järjestelmät uudistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Suomen metsäkeskus on osa välillistä valtionhallintoa.

Sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa vasemmalta oikealle: Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnan johtaja Teemu Virtanen, Suomen metsäkeskuksen kehitysjohtaja Tapani Hämäläinen, Bitcompin toimitusjohtaja Tapani Stjernvall sekä myyntijohtaja Jani Heikkilä, Suomen metsäkeskuksen johtaja Ari Eini sekä Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -liiketoiminnan johtaja Mikko Ristikangas.

Taustalla rautaista paikkatieto-osaamista

Nykyisellä Metsään.fi-palvelulla on noin 100 000 käyttäjää ja palveluun kirjauduttiin vuoden 2020 aikana yli 300 000 kertaa.
Bitcomp suunnittelee uuden verkkopalvelun yhteistyössä Suomen johtaviin paikkatietopohjaisten järjestelmien toimittajiin kuuluvan Sitowise Oy:n kanssa. Projektin arvo ylläpito- ja jatkokehityksineen on noin 3,1 miljoonaa euroa.

”Olemme pitkään luoneet erilaisia elinympäristön smart city -ratkaisuja. Näemme metsäomaisuuden oleellisena osana tätä kokonaisuutta. Olemme jo johtavia toimittajia rakennetun ympäristön ja liikkumisen paikkatietopohjaisissa järjestelmissä, ja nyt yhdistämme voimamme metsätoimialan ykkösosaajan Bitcompin kanssa metsäsektorin digitalisaation edistämiseksi”, sanoo Mikko Ristikangas, joka toimii digitaalisten ratkaisujen johtajana Sitowisessa.

Metsään.fi 2.0 -palvelun suunnittelu aloitetaan kesällä 2022, ja uusi palvelu otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä, jolloin vanha palvelu poistuu käytöstä.