Tutkimustulokset hyötykäyttöön – Monilähteisen metsäinventoinnin kautta tukea päätöksentekoon