OP-Metsä juhli voittoa Grand One-kilpailussa

OP Ryhmän metsänomistajien verkkopalvelu OP Metsä voitti digitaalisen median töille tarkoitetussa Grand One 2017 -kilpailussa kategorian ”Paras kuluttajille suunnattu verkkopalvelu”. Bitcomp oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa OP Metsää yhdessä OPn ja Kisko Labsin kanssa. Palvelun avulla metsänomistajat pysyvät helposti kartalla metsäomaisuutensa arvosta ja kehityksestä.

Tuomariston mukaan helppokäyttöisellä digitaalisella palvelulla vastataan erityisesti metsänomistajarakenteen muuttumiseen.

OP Metsä palvelussa vastataan tunnistettuun, merkittävään yhteiskunnalliseen ja demografiseen muutokseen yhdistelemällä monipuolisesti eri toimijoiden datalähteitä. Uudenlainen ja helppo palvelu on nivottu yhteen yrityksen ydintoimintoihin. Tämän kaltaisilla avauksilla yritys kuoriutuu ulos perinteisistä toimialarajoitteistaan.

OP Metsässä hyödynnetty Bitcompin palvelu koostaa yhteen mm. Maanmittauslaitoksen, Suomen Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen datalähteet ja jalostaa raaka-datasta metsänomistajille tärkeitä tietoja kuten metsien arvon ja sen kehityksen, vuotuiset tulot ja menot. Metsien sijainti voidaan myös näyttää kartalla.

”Olemme pitkään olleet mukana tuottamassa metsätietostandardeja ja rakentamassa laajoja metsäjärjestelmiä. Tämä palkinto on osoitus, että osaamme myös jalostaa monimutkaista dataa helposti ymmärrettävään ja yksinkertaiseen muotoon. Esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen avointa dataa hyödyntävä pika-analyysityökalu on todella nopea ja vaivaton tapa selvittää metsäkiinteistön likimääräinen arvo. Olemme ylpeitä palkinnosta ja ennen muuta erinomaisesta yhteistyöstä OP Ryhmän kanssa”, iloitsee Bitcompin Jani Heikkilä

”OP Metsä osoittaa, että metsäomaisuudesta voidaan kertoa helposti ymmärrettävällä tavalla. Uskomme vahvasti siihen, että metsänomistajia voidaan aktivoida metsänsä hoitamiseen, kun heille voidaan kertoa juuri oman metsän arvosta ja mahdollisuuksista. Yhteistyö Bitcompin kanssa oli alusta lähtien sujuvaa. Bitcomp on juuri oikea kumppani OPlle metsävaratiedolle perustuvien palveluiden kehittämisessä”, toteaa OPn Metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi

Voittajatyöhön voit tutustua täällä:
https://op-lab.fi/op-metsa-grand-one/

Muut palkitut työt löytyvät täältä:
http://www.grandone.fi/tyot/voittajat

Ja täältä löytyy itse palvelu:
https://www.op-metsa.fi/

eMetsä mobiili julkaistaan

Bitcomp Oy on toimittanut Stora Enson metsänomistaja-asiakkaille mobiilipalvelun. eMetsä Mobiili on mobiililaitteilla toimiva palvelu, joka tuo metsäsuunnitelman, kartat ja paikannuksen eMetsä-käyttäjien taskuun.

Maastossa tarvittavien toimintojen lisäksi sovelluksen keskeisenä ideana on tarjota metsänomistajalle helppokäyttöiset yhteydenottotavat Stora Enson asiantuntijaan.

Stora Enso Metsän digitaalisten kanavien päällikkö Marko Karin mukaan

”Bitcompin tuotepohjaisen ratkaisun hyödyntäminen sekä toimittajan syvä substanssiosaaminen mahdollistivat meille vaivattoman hankinnan. Digitaaliset palvelut tulevat olemaan metsänomistaja-asioinnissa arkipäivää samalla tavalla kuin asioiminen esimerkiksi verkkopankissa”.

Bitcomp tehostaa markkinointiviestintää – tiedotustiimin järjestäytyminen Helsingissä

Harmaana marraskuisena aamuna Helsingin Ruoholahden Technopoliksen erääseen neuvotteluhuoneeseen kokoontui joukko Bitcompin Suomen toimipisteistä Helsinkiin saapuneita asiantuntijoita – oli tiedotustiimin järjestäytymiskokous. Helsingin toimipisteen henkilöstöä kokouksessa edustivat Jarmo, Reijo ja Oskari. Jyväskylän toimipistettä kokouksessa edusti Maarit, Lapuan toimipistettä Mikko ja Joensuun toimipistettä allekirjoittanut. Osallistujat edustivat hyvin erilaisia osaamisprofiileja, joten kokouksesta oli odotettavissa mielenkiintoinen, eri näkökulmia yhdistelevä keskustelufoorumi. Kokouksen vetäjänä toimi Oskari.

Bitcomp Oy on päättänyt tehostaa markkinointiviestintää. Tehostetulla markkinointiviestinnällä pyritään tukemaan erityisesti meneillään olevaa BitApps Global -alustan kehitystä, mutta myös vahvistamaan Bitcomp Oy:n brändiä asiantuntijapalveluita tarjoavana organisaationa. Tiedottamisella  pyritään mm. lisäämään BitApps Global -alustaan perutuvien tuotteiden myyntiä ja lisäämään asiakkaiden tietoisuutta Bitcompista ja sen tuottamista ratkaisuista. Käytännön toimena on päädytty perustamaan Suomen eri toimipisteiden edustajista koostuva tiedotustiimi, jonka tehtävänä on yhtäältä huolehtia sisällöntuotannosta eri viestintäkanaviin ja toisaalta osallistaa edustamiensa paikkakuntakohtaisten tiimien jäseniä sisällöntuotantoon.

Kokouksessa käsittelimme laajalti tiedottamiseen liittyviä asioita. Käsittelimme mm. erilaisten sosiaalisten medioiden roolia viestinnässä, tutustuimme tulevan kotisivu-uudistuksen myötä käyttöön otettavaan julkaisualustaan ja pohdimme millaista sisältöä uusille sivuille voitaisiin tuottaa. Kokouksen kenties eniten esillä ollut teema oli osallistaminen – kuinka saada muut tiimin jäsenet ja Bitcomp Oy:n tuottamia ratkaisuja käyttävät asiakkaat innostumaan sisällön tuotamisesta eri viestintäkanaviin. Kokouksessa käsiteltiin myös hakukoneoptimoinnin merkitystä sivujen löydettävyydelle ja esiteltiin käytännön keinoja joiden avulla tuotetusta sisällöstä saadaan muokattua sellaista, että sen löydettävyys hakukoneita käyttäen on mahdollisimman hyvä.

Tulossa oleva sivustouudistus kokoaa allensa maakohtaiset alasivut ja tulee toimimaan Bitcompin pääasiallisena sähköisen viestinnän kanavana eri asiakasryhmien suuntaan. Maakohtaisille alasivuille tuotettavasta sisällöstä vastaavat eri maiden toimistot itsenäisesti. Kaikkein keskeisin sisältö pyritään tuottamaan aina myös englanninkielisenä. Sivuille tuotettava sisältö tullaan jaottelemaan erilaisiin kategorioihin, joiden avulla sisältöä voidaan suodattaa ja esittää eri käyttötarkoituksissa. Sivuston ohella hyödynnettävistä sosiaalisen median kanavista esille nousivat erityisesti ammattilliseen verkostoitumiseen keskittyvä LinkedIn, mikroblogipalvelu Twitter ja sosiaalisen median uranuurtaja Facebook.

Kokouksen lopputulemana voidaan pitää ensinnäkin sitä, että tiedostustiimi on nyt järjestäytynyt ja sopinut sisällöntuotannon käytänteistä, mutta myös sitä, että tiedotustiimin jäsenillä on nyt riittävä tekninen osaaminen siitä, kuinka kotisivu-uudistuksen yhteydessä käytettävää julkaisujärjestelmää käytetään. Omalta osaltani tulen keskittymään erityisesti erilaisten paikkatietoaineistojen hyödyntämismahdollisuuksiin liittyviin artikkeleihin. Lisäksi edustamassani tiimissä on valtava määrä esimerkiksi paikkatiedon metsällisiin sovellutuksiin ja paikkatietoanalyyseihin liittyvää osaamista, joista tulemme niin ikään kuulemaan jatkossa.

Tiedotustiimin puolesta Joensuun toimipisteen tiedotusvastaava Jarno Kinnunen