Geografisk datatjänstGeografisk datatjänst

Tänk om du kunde få geografisk datatjänst som fungerar i realtid och innehåller all geografisk datamängd och programvarulösning som molntjänst? Och du kunde hantera dina material med en enda applikation, med vilken apparat som helst?

Bitcombs geografiska datatjänst kan erbjuda detta! Med hjälp av vår geografiska datatjänst kan du bygga din egen geodatalösning eller tillägga den som en del av ditt nuvarande informationssystem. Du kan visualisera din business på en karta och berika den med mångsidiga källor med öppna data. Med hjälp av vår software kan du skapa på egenskapsuppgifter baserade, grafiskt tydliga och framställningsbara material.

Vi upprätthåller materialet och söker nya, nyttiga material för dig. Du har flytande tillgång till öppna geodatakällor genom ett användargränssnitt. Du behöver inte heller ta hand om uppdateringar, för du vet att du alltid har de nyaste materialen i ditt datasystem.

Möjliggör snabbt beslutfattande!


  • Centraliserat layoutprogram och analystjänst av geografisk datamängd

  • Skalningsbara och effektiva skikt

  • OGC:s standarder

  • Automatisk uppdateringsprocess

  • Drönar- (UAV-) och satellitbilder och annat fjärrkarteringsmaterial är lätt tillgängliga

  • Mångsidiga verktyg för kartor. Tillägg, radera och bearbeta kartmarkeringar, Räkna ytor och avstånd eller planera de mest logiska rutterna

Det är lätt att använda geodatatjänster med en mobilapparat också i terräng.

Våra lösningar kan lätt användas också utomhus med en mobilapparat!

Du kan visualisera din affärsverksamhet på kartan.