[cs_content][cs_element_section _id=”1″][cs_element_row _id=”2″][cs_element_column _id=”3″][x_raw_content style=”list-style-type: none;”][listmenu menu=”Metsatietostandardi”][/x_raw_content][x_custom_headline level=”h2″ looks_like=”h3″ accent=”false”]Skeematiedostot[/x_custom_headline][cs_text]Alta löytyvät standardin skeemapaketit versioittain ja julkaisupäivämäärittäin. Viralliset skeemapaketit ja työversion viimeisin versio on listattu otsikon ”Metsätietostandardien skeemaversiot” alla. Listasta löytyy linkit zip-paketteihin, jotka sisältävät kulloisenkin julkaisupäivämäärän mukaisen skeemasisällön. Muutoshistoriataulukosta löydät tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin skeemapakettien versioihin toteutetut muutokset eri ajankohtina.

[/cs_text][cs_element_text _id=”7″][cs_text]❶ = Skeemapaketin aliversion (esim. V8.30) julkaisupäivämäärä.
❷ = Skeemapaketin pääversion (esim. V8) virallistamispäivämäärä. Skeemapaketin pääversio on saanut tällöin virallisen statuksen standardoinnin ohjausryhmältä. Skeemapakettien aliversioissa muutoksia voidaan vielä tehdä mm. ohjausryhmän toimeksiantoihin liittyen. Virallistamispäivämäärän jälkeen lähtökohtaisesti skeemapakettiin ei oteta mitään uusia ominaisuuksia. Virallistamispäivämäärään ei suoranaisesti liity aliversion julkaisuja.
❸ = Skeemapaketin pääversion (esim. V8) lukitsemispäivämäärä. Lukitsemispäivämäärä on jokin skeemapaketin aliversion luontipäivämäärä. Tämän päivämäärän jälkeen kyseiseen skeepamakettiin ei enää tehdä muutoksia. Poikkeuksena on mahdolliset skeemoissa havaittavat tekniset virheet. Tällöin lukitsemispäivämäärä muutetaan viittaamaan korjattuun skeemapaketin aliversion luontipäivämäärään
❹ = Standardoinnin ohjausryhmän asettama päivämäärä (tavoitepäivämäärä), jolloin standardisanomia hyödyntävillä järjestelmilla olisi valmiuksia ottaa skeemapaketin pääversion (esim. V8) virallistettujen sanomien uusia versioita tuotantokäyttöön. Päivämäärä on viime kädessä suositus ja sen tarkoitus on antaa lukitsemispvm:n ja tämän päivän väliin valmistautumisaikaa toimijoille.
* = Viimeisin virallistettu skeemapaketin versio
** = Viimeisin skeemapaketin työversio
*** = Tuotantokäytössä oleva muu kuin viimeinen virallinen skeemapaketti

Skeemapaketista V7 alkaen pakettiin sisältyy kaikki tarvittavat skeemat sanomien paikalliseen validointiin. Validointi ei siis vaadi skeemapaketista V7 alkaen verkkoyhteyttä (validointipalvelimelta). Skeemapaketissa varsinaisen metsätietosisällön lisäksi w3c- ja gml-hakemistot. Gml:stä mukana on versio 3.1.1.[/cs_text][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][/cs_content]