Skogsbruk


 

Skogsbruk

Skogsbruksföretag och olika aktörer inom skogsskötselbranschen har väldigt stora möjligheter inom bioekonomi nuförtiden. Samtidigt har de ett stort ansvar.

Bitcomp Forest erbjuder synlighet gällande din skogsförmögenhet, skogsskötselplanering och skogsarbete. Våra system hjälper dig att dela uppgifter med arbetstagare, skogsägare och externa partner. Därtill fungerar rapportering till myndigheter flytande. Information om skogsskötsel kan lätt samlas vid sidan av hållbarhetsrapportering. Med hjälp av Bitcomp Forest är hållbarhetsrapporteringen så lätt att du kan räkna den som konkurrensfördel. Applikationen visar dig virkes ursprung på kartan, och sålunda är det lätt att ansvara för de krav som certifiering och skogsskötselkedjor ställer, exempelvis spårbarhetsrapportering av virke.

Våra analyser erbjuder dig ett otroligt omfattande urval av kartor. Några exempel på detta är klassificering av områden och arter, riskkartor, tillväxtberäkningar och gallringspotential. Du kan lokalisera olagliga avverkningar, bedöma stormskador och beräkna din skogs värde. Du kan också känna igen förändringar med hjälp av olika tidsserier.

Våra kooperativa mobilapplikationer är väldigt nyttiga inom skogsbruk. Ett exempel på detta är att skogsägare och entreprenörer har tillgång till skogsuppgifter med en mobiltelefon genast i skogen. Mobilanvändare kan tillägga iakttagelser, spara arbetsuppgifter och skicka serviceförfrågan bara på basis av kartor och läge. Vi har skapat många mobillösningar för professionell samling av uppgifter om skogstillgångar. Våra mobillösningar är effektiva och optimerade att samla information om skogstillgångar.


Bitcomps lösningar hjälper dig att dela uppgifter med arbetstagare, skogsägare och externa partner. Därtill fungerar rapportering till myndigheter flytande.Våra analyser erbjuder dig ett otroligt omfattande urval av kartor. Några exempel på detta är klassificering av områden och arter, riskkartor, tillväxtberäkningar och gallringspotential.