Analiza danych przestrzennych
ANALIZA DANYCH PRZESTRZENNYCH


Bitcomp oferuje zaawansowane analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych z teledetekcji (LiDAR, zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne, obrazy UAV) w połączeniu z innymi źródłami danych przestrzennych.BITCOMP USŁUGI ANALITYCZNE OBEJMUJĄ


Nasze usługi analityczne obejmują, na przykład, mapowanie ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi, kalkulacje zalesienia, wykrywanie zmian z wykorzystaniem obrazów satelitarnych oraz analizy środowiskowe oparte na danych z teledetekcji.

Możemy odpowiednio, w przystępny sposób, dokonać wizualizacji danych, nawet za pośrednictwem telefonu komórkowego. Gwarantuje to szybkość reakcji na zmiany w Państwa środowisku operacyjnym a precyzyjne dane umożliwiają podejmowanie inteligentnych decyzji.

Nasze analizy pomagają zdefiniować, zwizualizować i skwantyfikować Państwa nieruchomości, można je dostosować do Państwa potrzeb, parametrów czy progów cenowych.

Nasze produkty analityczne zawierają:

Wstępnie przetworzone warstwy map (WMS, WFS
Narzędzia analizy online dostępne w naszych aplikacjach internetowych i mobilnych
Dzięki analitycznym narzędziom Bitcomp można uruchamiać modele obliczeniowe, uruchamiać zapytania przestrzenne i wizualizować wyniki w formie tematycznych map i wykresów. To takie proste! Wystarczy zdefiniować obszar zainteresowania i wybrać odpowiednią analizę.
Niech Państwo określą wymagania oraz zapoznają się z możliwościami naszych analiz przestrzennych!


Sanna Härkönen
R&D Manager
Tel. +358 40 120 9451
email sanna.harkonen@bitcomp.fi