Geodataanalystjänster
GEODATAANALYSTJÄNSTER


Bitcomp erbjuder progressiva geodataanalyser genom att utnyttja olika fjärranalysmaterial (t.ex. laserskanning, flygfotografering, satellitbilder, UAV-fotografering) tillsammans med andra geografiska datamängder.BITCOMP ANALYSTJÄNSTER INNEHÅLLER


Våra analystjänster innehåller till exempel kartläggning för risker som inverkar på klimatförändringen, värdeberäkning av skogar, observering av förändringar och på fjärrkarteringsuppgifter baserande omgivnings- och skogsanalyser.

Med hjälp av våra analyser blir dina förändringar synliga och lättillgängliga, också med mobilapparater. På detta sätt kan du reagera snabbt på förändringar i din verksamhetsomgivning och du får pålitliga och noggranna uppgifter som möjliggör det smartaste beslutfattandet.
Våra analyser kan skräddarsys enligt dina behov och din prisnivå och de hjälper dig att bestämma och visualisera din förmögenhet.

Våra analysprodukter består av:
kalkylerade analyser (WMS, WFS)
onlineanalysverktyg, som är tillgängliga i våra internet- och mobilapplikationer

Med Bitcomps onlineanalyser kan du utföra kalkylanalyser och förfrågan om geodata samt visualisera resultat som temakartor, diagram eller tabeller. Det är lätt! Bestäm bara ditt intresse och välj analys!
Berätta oss vad du behöver.


Sanna Härkönen
R&D Manager
Tel. +358 40 120 9451
email sanna.harkonen(at)bitcomp.fi