Muutostulkintapalvelu tuotantoon

Bitcompin muutostulkintapalvelu on edennyt tuotantoon! Kesäkuun alusta alkaen muutostulkintapalvelu on valvonut viikottain Euroopan avaruusjärjestö ESA:n Sentinel 2 -tutkan optisten sensoreiden tallentamaa uutta satelliittidataa havaiten automaattisesti hakkuualueet aina harvennuksista avohakkuualueisiin. Palvelu monitoroi hakkuita koko Suomen alueella kasvukauden ajan. Palvelu pyörii AWS-pilvialustalla ja hyödyntää koneoppimista hakkuiden jälkeen jäljelle jääneen pohjapinta-alan arviointiin.  Palvelun ensimmäinen asiakas on Suomen metsäkeskus, joka käyttää palvelua sekä metsänkäyttöilmoituksissa …

Sähköiset metsänkäyttöilmoitukset kansallisen palveluväylän kautta

Bitcomp ja Tornator ovat toteuttaneet ensimmäisenä Suomessa integraation metsäkeskuksen eMKI-palveluun kansallisen palveluväylän eli KaPa:n kautta. KaPa:n, joka tunnetaan myös Suomi.fi-palveluväylänä, tarkoituksena on yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa. Palveluväylässä eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille, ja tietojen yhteiskäyttö ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus paranee. Integraation takana on Metsäkeskuksen siirtyminen uudistettuun tiedonsiirtopalveluun, joka on …