Zarządzanie zasobami mobilnymiZarządzanie zasobami mobilnymi

Zarządzanie zasobami mobilnymi (dane nawigacyjne, funkcje GIS) oraz interaktywność to kluczowe cechy naszych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami i przepływami pracy. Nasze rozwiązania zapewniają skuteczność zarządzania zasobami mobilnymi np. pracownikami czy też maszynami a także środkami w zakresie zarządzania obiektami, bioróżnorodnością, przemysłem lub ich kombinacją. Czy potrzebują Państwo unikalnego, dedykowanego do Państwa potrzeb, systemu? Nie ma problemu! Nasze rozwiązania zarządzania zasobami można wdrażać niezależne od rodzaju lub wielkości biznesu, są w pełni dostosowywalne.

Nasze rozwiązania oferują takie funkcjonalności jak śledzenie GPS, specjalnie dostosowane warstwy map, narzędzia do zbierania danych mobilnych i videa itp. Funkcjonalność GIS umożliwia pracownikom terenowym precyzyjne lokalizowanie obszarów roboczych, obiektów środowiskowych, dróg i magazynów. Wewnętrzna i zewnętrzna wymiana informacji między uczestnikami odbywa się swobodnie i sprawnie. Dane biznesowe mogą być udostępniane i wymieniane między pracownikami i partnerami w czasie rzeczywistym. Można też publikować i przekazywać je osobom trzecim.

Przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych nie są potrzebne już żadne dodatkowe narzędzia takie jak mapy papierowe czy standardowe formularze. Nie jest potrzebny nawet długopis! Rozwiązanie pomaga zoptymalizować i zaplanować zasoby operacyjne oraz monitorować ich wydajność. Automatyczna rejestracja przepływów pracy w czasie rzeczywistym przyspieszy i ułatwi podejmowanie decyzji i kolejnych działań.

Sprawdź jak możemy ułatwić Twoją pracę!


 • Kompleksowe rozwiązanie internetowe

  Można korzystać z niego przez przeglądarkę bez konieczności instalacji aplikacji. Nie trzeba też osobo nabywać mapy czy też gromadzić innych danych.

 • Maksymalizacja bezpieczeństwa danych

  Minimalizacja ryzyk pracowniczych – wszystkie dane znajdują się w jednym systemie
  Ograniczenie do minimum prac administracyjnych i obiegu dokumentacji

 • Ograniczenie do minimum prac administracyjnych i obiegu dokumentacji

  Ułatwienie raportowania i zapobieżenie duplikowania pracy

 • Rozwiązanie mobilne

  Państwa dane będą łatwo dostępne i widoczne w jednym systemie, w każdym czasie i z każdego miejsca

 • Dane wysokiej jakości

  Wykorzystanie cyfrowych map wysokiej jakości oraz zawsze aktualnych danych pochodzących z nowoczesnych rozwiązań teledetekcji oraz skanowania laserowego

Film zamieszczony powyżej pozwoli Państwu uzyskać lepszy obraz możliwości naszego nowoczesnego systemu zarządzania nieruchomościami leśnymi oraz planowania zasobów w przedsiębiorstwie.


Mobile Resources Management made easy