Bitcomp Polska


Vilka vi är

Kontaktuppgifter

Bitcomp Polska är ett ICT-företag och har arbetat inom branschen från och med 2006. Kärnan i vår affärsverksamhet är planering och utveckling av moderna IT-lösningar. Vi gör utvecklingsarbete i synnerhet inom lantbruks-, skogsbruks-, bioenergi- och försäkringsbranscher. Vi skapar lösningar både exakt enligt kunders krav och genom att anpassa friare. Vår sakkunskap tillhör webb- och mobilapplikationer som baserar sig på den nyaste teknologin. Våra lösningar erbjuder sofistikerade GIS-egenskaper.
Fast vårt företag är litet, är den största delen av våra arbetstagare mycket engagerade i att planera och utveckla nya lösningar. Vi deltar också i produktsutvecklingsprojekt för att förbättra och utvidga urvalet av våra produkter.

Our expertise is mostly connected with WEB and mobile applications based on newest technologies.

Sebastian Pawłowski
Tel. +48 61 8220458
Email sebastian.pawlowski@bitcomp.fi

Tjänster – Bitcomp Polska

GIS Software

Mobile resources management Poland

Kartservice

Spatial services Poland

Vårt kontor

Piątkowska 122/8, 60-649 Poznań, Polen