Paikkatietoanalyysit

Paikkatietoanalyysit – Palvelujemme ydinTarjoamme monipuolisia analyysiratkaisuja liiketoiminnan tehostamiseen metsä-, maatalous- ja ympäristösektorin toimijoille. Hyödynnämme uusimpia koneoppimisalgoritmejä ja pilviratkaisuja, jotka mahdollistavat laajojen paikkatietoaineistojen yhdistämisen ja jatkojalostuksen nopeasti asiakkaan tarpeita vastaaviksi analyysituotteiksi.

Viime aikoina olemme keskittyneet erityisesti Sentinel-tutkasatelliittidatan ja dronedatan hyödyntämiseen metsien inventoinnissa ja muutostulkinnassa sekä maanviljelyssektorilla viljelykasvien monitoroinnissa. Analyyseissä käytämme myös optisia satelliittikuvia (Sentinel 2, Landsat) sekä muuta kaukokartoitusaineistoa (LiDAR, ilmakuvat, kaupalliset satelliittidatat) ja yhdistämme niitä muihin paikkatiedon ”big data” -lähteisiin, kuten käyttäjien omiin havaintoihin, avoimiin kartta-aineistoihin (MML, Inspire), säädataan ja asiakkaan omiin aineistoihin.

Analyysituotteita on saatavilla havainnollisten teemakarttojen muodossa (WMS/WFS) tai reaaliaikaisen laskentapalvelun kautta käyttäjän antamalle aluerajaukselle.


Analyysituotteemme ovat täysin räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin ja ne voidaan sisällyttää sekä Bitcompin omiin että kolmannen osapuolen web- ja mobiilisovelluksiin rajapintojen kautta.


SUUNNITELLAAN YHDESSÄ

——–Esimerkkejä analyysiprojekteistamme ———


Dronejen käyttö metsänhoitotoimenpiteiden laadun valvonnassa
LaatuKuva-hanke

Lue lisää

Metsien monilähdeinventoinnin pilotti Saksassa, jossa yhdistimme maastomittauksia, drone-datasta johdettuja tunnuksia ja Sentinel 2 -satelliittidataa

Lue lisää

Myrskytuhojen tunnistaminen ja ympäristöriskien kartoitus drone- ja satelliittiaineistoista

Maaseutu 2.0 pilottihanke Suomessa

Lue lisää

Lumituhojen tunnistaminen Sentinel 1- tutkakuvia hyödyntäen
2018 talven lumituhot Itä-Suomessa

Metsän arvon laskentapalvelu, jota käyttää mm. OP-Metsä

Lue lisää

Viljelyalueiden monitorointi ja kasvilajien tunnistus Sentinel 1 -tutkakuvilta

 
Drone-pohjainen metsävarojen kartoitus ja puulajitunnistus koneoppimisen avulla
Pilotit Suomessa ja Saksassa

Lue lisää

 

Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä tarpeisiisi sopivat analyysipalvelut.Sanna Härkönen
R&D Manager
p. +358 40 120 9451
email sanna.harkonen(at)bitcomp.fiAutomaattinen myrskytuhojen havaitseminen UAV-kuvista.

Latvuksen korkeusmalliin perustuva automaattinen puuston tunnistus.


Spektrisiin UAV-kuviin perustuva normalisoitu kasvillisuusindeksi (NDVI).


RGB-johdettu 3D pistepilveen perustuva latvuksen korkeusmalli.