WoodsAppin aineistovalikoima kasvaa

Maaliskuussa ensimmäisen kerran julkaistu WoodsApp sai syyskuun alussa viidennen versiopäivityksen. Sovelluksen yhtenä kulmakivenä on ollut tarjota metsäammattilaisille mahdollisimman helppo pääsy avoimeen metsävaratietoon sekä muihin hyödyllisiin aineistoihin ja mahdollistaa niiden tehokas käyttäminen työssä. Aineistoon perustuvien haku- ja suodatintoimintojen avulla käyttäjä voi kohdistaa toimenpiteitä parhaiten soveltuville alueille, ja näin tehostaa ja helpottaa omaa työtään. Koska vaivaton toimivuus on yksi WoodsAppin elinehto,  käyttäjien toiveet ja ideat aineistoista tai käytettävyydestä ovat olleet tärkeässä osassa kehitystyötä.

Uusimman versiopäivityksen yhteydessä käyttäjät saivat aineistovalikoimaansa Kemera-hakemukset ja -ilmoitukset omiksi karttatasoikseen sekä Suomen metsäkeskuksen hila-aineiston karttatasot. Jo aiemmin aineistoina ovat olleet SYKE:n luonnonsuojelualueet, Museoviraston muinaismuistopisteet ja -alueet sekä aineistot korjuukelpoisuudesta ja metsänkäyttöilmoituksista. Kattavan listan käytössä olevista aineistoista löydät WoodsAppin-sivuilta.

Käyttäjät ovat kiitelleet WoodsAppia nopeasti toimivuudesta, vaikka sen sisältämä datamäärä on valtava. Bitcompin paikkatietopalveluiden arkkitehtuuri takaa sujuvan karttakäytön ja  sen avulla aineisto pidetään jatkuvasti ajantasaisena. Lisää paikkatietopalveluista löydät TÄSTÄ linkistä.