Bitcomp aloittaa yhteistyön PiiMega Oy:n ja MHY Päijät-Hämeen kanssa – Tavoitteena nostaa Metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmä uudelle tasolle

PiiMega Oy, Bitcomp Oy ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on kehittää toiminnanohjausjärjestelmä, joka kattaa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen koko toiminnan ja metsänomistajille tarjottavat palvelut.

Järjestelmä saadaan käyttöön vaiheittain vuoden 2019 aikana. Nopean aikataulun takana ovat Bitcompin ja PiiMegan valmistuotteet ja komponentit, joita on jo laajasti käytössä Suomessa ja muualla Euroopassa. Bitcomp tarjoaa järjestelmään toiminnot asiakas- ja metsätiedon hallintaan, töiden suunnitteluun, hankehallintaan, metsänomistajanäkymään sekä monipuoliset kartta-aineistot ja -palvelut. Koneoppimiseen, satelliittidataan ja muihin kaukokartoitusmenetelmiin perustuvat analyysit tuovat lisäksi valtavan mahdollisuuden jatkokehitykselle.

Kehitteillä oleva ratkaisu nostaa Metsänhoitoyhdistysten tietojärjestelmän uudelle teknologiselle tasolle. Sen avulla pystytään tehostamaan toimihenkilötyötä ja parantamaan asiakkaiden palvelukokemusta. Järjestelmä kattaa Metsänhoitoyhdistysten koko toiminnan aina metsänhoidon suunnittelusta puuraaka-aineen toimitukseen ja muihin metsänomistajille tarjottaviin palveluihin. Ratkaisu mahdollistaa myös kaiken rahaliikenteen hallinnan, jolloin puumaksut, urakoitsijatilitykset ja erilaiset metsänhoidolliset työt lisäkuluineen pysyvät hallinnassa yhdessä järjestelmässä.

”Kumppanit valikoituivat luontevasti ja yhteistyö on käynnistynyt vaivattomasti. Jaamme samanlaiset arvot, jotka nostavat asiakkaat ja oman henkilöstön etusijalle. Emme joudu toimimaan pörssikorporaatioiden kvartaalipaineissa, vaan haluamme kaikki kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Pystymme tuottamaan Metsänhoitoyhdistyksille nykyaikaisen järjestelmän, joka vastaa kokonaisvaltaisesti heidän tarpeisiinsa ilman mittavia tuotekehitysinvestointeja”, toteaa Bitcompin toimitusjohtaja Tapani Stjernvall.

Yhteistyökumppaneista PiiMega Oy on johtava metsä-, saha- ja puunjalostusjärjestelmien toimittaja Suomessa. PiiMega® ForestPro ja PiiMega® LogPro -tuotteilla tehdään työmaiden hienosuunnittelu, toteutetaan suunnitelmat metsässä ja logistiikassa, kerätään toteumatiedot maksatuksen ja kannattavuuslaskennan pohjaksi ja hoidetaan maksuliikenne ja metsäreskontra. Järjestelmässä tieto kulkee metsänomistajan metsävaroista metsureille tai metsäkoneille ja sieltä edelleen puutavara-autoille ja puunjalostajille.

Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme on Suomen suurimpia metsänhoitoyhdistyksiä, jonka toiminta-alue kattaa noin 220 000 hehtaaria yksityismetsiä. Yhdistyksellä on yli 30 toimihenkilöä ja 4 900 jäsentä. Yhdistyksen vuotuinen kassavirta on 8 500 000 €.

Lue koko lehdistötiedote TÄÄLTÄ

Lisätietoja:
Bitcomp Oy, Jani Heikkilä, 040 6828821, www.bitcomp.fi
Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme, Jari Yli-Talonen, 040 848 4861, www.mhy.fi/paijat-hame
PiiMega Oy, Antti Miettunen, 040 546 7283, www.piimega.fi

Nähdään Paikkatietomarkkinoilla!

Onhan Paikkatietomarkkinoiden päivämäärä eli 5.-6.11. jo varattu kalenteriisi? Me Bitcompilaisetkin olemme mukana vuoden tärkeimmässä paikkatietotapahtumassa, joka järjestetään Helsingin Messukeskus Siivessä. Tapahtuma on tänä vuonna kaksipäiväinen ja teemalla ”Vain taivas on rajana”

Messujen ohjelmassa on alan ammattinäyttely, mielenkiintoisia puheenvuoroja ja yritysten tietoiskuja. Bitcompin pisteen löydät osastolta M3.

 

Kun taivaskaan ei ole rajana – Satelliittidatan uudet sovellusalueet luonnonvara-alalla

Tietoiskumme pidetään maanantaina kello 16.30 alkaen salissa 103B. Puhujana on Jani Heikkilä

 

Sisäänpääsy on kävijälle maksuton. Ilmoittaudu mukaan TÄÄLTÄ.

Lisätietoja tapahtumasta löydät Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Tapahtuma on avoinna
Maanantaina klo 9.00-18.00
Tiistaina klo 9.00-15.00

Sähköiset metsänkäyttöilmoitukset kansallisen palveluväylän kautta

Bitcomp ja Tornator ovat toteuttaneet ensimmäisenä Suomessa integraation metsäkeskuksen eMKI-palveluun kansallisen palveluväylän eli KaPa:n kautta. KaPa:n, joka tunnetaan myös Suomi.fi-palveluväylänä, tarkoituksena on yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia viranomaisten kanssa. Palveluväylässä eri toimintaympäristöjen palveluiden tarvitsema tieto on saatavilla avoimien rajapintojen yli kaikille, ja tietojen yhteiskäyttö ja tietojärjestelmien yhteentoimivuus paranee.

Integraation takana on Metsäkeskuksen siirtyminen uudistettuun tiedonsiirtopalveluun, joka on ollut toimijoiden käytettävissä vuoden 2018 alkupuolelta. Muutoksessa käytettävä tietoliikenne ohjataan kulkemaan Suomi.fi-palveluväylän kautta, johon käyttäjien tietojärjestelmien on oltava yhteydessä. Vanha järjestelmä ajetaan alas vuoteen 2020 mennessä.

Yhteistyö projektin toteuttamiseksi on sujunut vaivattomasti. Bitcompilla on ollut jo pitkään vahva osaaminen integraatioiden tekemisestä ulkoisiin tahoihin, joka vahvistui uusimman KaPa-projektin myötä. Tornator puolestaan on kärkitoimija metsätietojärjestelmien kehityksessä.

”Tornatorin ja Bitcompin yhteistyö on ollut erittäin toimivaa ja antoisaa”, kiittelee Johanna Salmi Bitcompilta. ”Molemmat haluamme olla edelläkävijöitä ja mukana kehityksen kärjessä, joten yhteiset intressimme saavat vahvistusta yhteistyöstä.”

Bitcomp osallistuu Puhutaan Metsästä -tapahtumaan

Bitcomp osallistuu Puhutaan metsästä tulevaisuuspäivään 4.10. Tulevaisuuspäivässä teemana on vastuullisuus metsien hyödyntämisessä. Tänä päivänä on yhä tärkeämpää, että metsien käyttö on ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää. Nyt toista kertaa järjestettävä tapahtuma pidetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa ja paikalla on alan vaikuttajia, tekijöitä ja opiskelijoita. Lue myös mitä mietteitä vastuullinen metsien hyödyntäminen herättää meissä. Pääset Janin blogikirjoitukseen TÄÄLTÄ

Tapahtuman live-streamia voit seurata tästä LINKISTÄ.

 

WoodsAppin aineistovalikoima kasvaa

Maaliskuussa ensimmäisen kerran julkaistu WoodsApp sai syyskuun alussa viidennen versiopäivityksen. Sovelluksen yhtenä kulmakivenä on ollut tarjota metsäammattilaisille mahdollisimman helppo pääsy avoimeen metsävaratietoon sekä muihin hyödyllisiin aineistoihin ja mahdollistaa niiden tehokas käyttäminen työssä. Aineistoon perustuvien haku- ja suodatintoimintojen avulla käyttäjä voi kohdistaa toimenpiteitä parhaiten soveltuville alueille, ja näin tehostaa ja helpottaa omaa työtään. Koska vaivaton toimivuus on yksi WoodsAppin elinehto,  käyttäjien toiveet ja ideat aineistoista tai käytettävyydestä ovat olleet tärkeässä osassa kehitystyötä.

Uusimman versiopäivityksen yhteydessä käyttäjät saivat aineistovalikoimaansa Kemera-hakemukset ja -ilmoitukset omiksi karttatasoikseen sekä Suomen metsäkeskuksen hila-aineiston karttatasot. Jo aiemmin aineistoina ovat olleet SYKE:n luonnonsuojelualueet, Museoviraston muinaismuistopisteet ja -alueet sekä aineistot korjuukelpoisuudesta ja metsänkäyttöilmoituksista. Kattavan listan käytössä olevista aineistoista löydät WoodsAppin-sivuilta.

Käyttäjät ovat kiitelleet WoodsAppia nopeasti toimivuudesta, vaikka sen sisältämä datamäärä on valtava. Bitcompin paikkatietopalveluiden arkkitehtuuri takaa sujuvan karttakäytön ja  sen avulla aineisto pidetään jatkuvasti ajantasaisena. Lisää paikkatietopalveluista löydät TÄSTÄ linkistä.

Tapani Stjernvall Bitcompin toimitusjohtajaksi

Tapani Stjernvall aloitti Bitcomp Oy:n toimitusjohtajana 1.9.2018.

”Olen todella innoissani tästä tilaisuudesta lähteä kehittämään tätä hienoa yritystä ja sen tuotteita”, Stjernvall kertoo.

Bitcompin perustaja ja nykyinen toimitusjohtaja, Jarmo Oittinen, jatkaa yrityksen hallituksen puheenjohtajana ja osallistuu jatkossakin Bitcomp Oy:n strategiatyöhön, sekä etenkin kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin ja konsernin Puolan ja Saksan yhtiöiden strategiseen johtoon.

”Haimme Bitcompiin johtajaa, joka pystyy ymmärtämään ja jakamaan kanssamme sen vision johon suuntaan haluamme yhtiötä kehittää. Löysimme onneksemme johtajan, jolla on kokemusta sekä IT-yhtiön myynti- ja johtotehtävistä, että ymmärtämystä myös luonnonvara-alalta. Stjernvallin vahva osaaminen tulee varmasti hyödyttämään nykyisiä asiakkaitamme ja tuo meille myös näkemystä uusien toimialojen ratkaisuista”, toteaa Oittinen.

Stjernvall siirtyy Bitcompiin pörssiyhtiö Etteplanista, jossa hän on toiminut tähän saakka Soikea Solutionin liiketoimintajohtajana. Stjernvallilla on lähes 20 vuoden kokemus IT-yritysten tuotekehitys-, myynti- ja johtotehtävistä. Hänellä on myös mittavasti kansainvälistä kokemusta.

WoodsApp löytyy nyt Google Play -kaupasta

Karttapohjainen metsätietojärjestelmä WoodsApp on nyt saatavilla myös sovelluskauppa Google Playsta. Pääset sinne TÄSTÄ linkistä

WoodsAppin mobiiliominaisuuksissa on panostettu keveyteen ja helppoihin karttatyökaluihin, jotta maastossa työskentely olisi mahdollisimman vaivatonta. Puhelimen paikannustoiminnan avulla käyttäjä näkee sijaintinsa kartalla ja pystyy tekemään merkintöjä ja muistiinpanoja sopivista kohteista suoraan kartalle. Merkintöihin voi liittää kuvia tai dokumentteja suoraan puhelimesta.

Avoimen metsävaratiedon lisäksi käyttäjä pääsee hyödyntämään monipuolisia kartta- ja paikkatietoaineistoja. Esimerkiksi kiinteistörajat, metsänkäyttöilmoitukset, teemakartat ja tärkeät luontokohteet löytyvät jokaisen WoodsApp-käyttäjän aineistovalikosta.

Tustustu WoodsAppiin tarkemmin sovelluksen omilla nettisivuilla .