Usługi w zakresie danych przestrzennychUsługi w zakresie danych przestrzennych

A co gdyby korzystali Państwo z danych GIS w czasie rzeczywistym, w tym z baz danych informacji przestrzennych i rozwiązań IT w chmurze? Oraz mogliby Państwo zarządzać swoimi danymi za pomocą jednego rozwiązania na dowolnym urządzeniu?

Zapewniają to nasze systemy informacji przestrzennych. Za pomocą naszych usług można tworzyć własne rozwiązania na bazie informacji geograficznych lub łatwo je zintegrować z istniejącymi systemami informacyjnymi. Mogą Państwo zwizualizować swoje działania biznesowe na mapie oraz wzbogacić je o bogate informacje typu open source. Dzięki naszemu oprogramowaniu mogą Państwo tworzyć graficznie przejrzyste i możliwe do prezentacji informacje na podstawie danych opisowych.

Przechowamy Państwa dane a nawet znajdziemy nowe obszary ich wykorzystania dokonując ich przestrzennej analizy. Uzyskają Państwo łatwy dostęp do otwartych źródeł danych GIS poprzez jeden interfejs. Nie trzeba martwić się już o aktualizacje. Zawsze będą mieli Państwo pewność, że używają aktualnych danych w swoich systemach informacyjnych.

Gwarancja szybkiego podejmowanie decyzji!


  • Usługi analityczne i publikacja danych w tym samym systemie

  • Skalowalne i wydajne warstwy mapy

  • Standardy OGC

  • Automatyczny proces aktualizacji

  • Obrazy UAV, zdjęcia satelitarne oraz inne dane z teledetekcji

  • Dodawanie, usuwanie i edytowanie obiektów mapy, pomiary odległości, powierzchni, obszarów i planowanie tras logistycznych za pomocą wszechstronnych narzędzi będących częścią naszego oprogramowania

Our spatial services can be easily used also with mobile device at field.

Nasze rozwiązania są łatwe w wykorzystaniu, także z urządzeniami przenośnymi.

Usługi w zakresie danych przestrzennych