Avoin metsävaratieto käytössäsi

WoodsAppin avulla sinulla on käytössäsi koko Suomen avoin metsävaratieto. Helppojen karttatoimintojen avulla voit tarkastella kuvioiden tietoja tai hakea kuvioita ominaisuustietojen ja sijainnin avulla.

WoodsApp on tarkoitettu erityisesti metsäpalveluyrittäjille ja puunostajille. Palvelu soveltuu esimerkiksi puukauppa- tai metsätyökohteiden etsimiseen, metsäpalveluliiketoiminnan uusasiakashankintaan ja metsäkiinteistöjen hankinnan työkaluksi. Yhdellä klikkaisella näet kuvionumeron, pinta-alan, kehitysluokan, pääpuulajin, toimenpide-ehdotukset ja muut kuvioon liittyvät tiedot.

Suomen Metsäkeskuksen avoimen metsävaratiedon lisäksi käytössäsi on monipuoliset taustakartat, joiden avulla löydät esimerkiksi tärkeät luontokohteet tai arvioit korjuukelposuutta.

WoodsAppin mobiiliominaisuudet ovat verrattomat. Voit käyttää palvelua suoraan puhelimesta tai tabletilta, kun etsit sopivia puunosto- tai metsänhoitotyökohteita.


WoodsAppin avulla käytössäsi on koko Suomen avoin metsävaratieto kuviomuodossa.

Metsävaratieto

Koko Suomen avoin metsävaratieto on käytössäsi. Puustotiedot ovat helposti nähtävillä yhdellä klikkauksella.


Kartta-aineistot

Taustakarttojen lisäksi saat käyttöösi useita hyödyllisiä teemakarttoja ja paikkatietoaineistoja.


Mobiiliominaisuudet

Soveltuu liikkuvaan työhön kevyiden mobiiliominaisuuksien ansiosta.


Kokeile veloituksetta kuinka voit hyödyntää avointa metsävaratietoa!

Täytä yhteystietolomake, niin tarjoamme sinulle maksuttoman tutustumisjakson.


WoodsApp soveltuu liikkuvaan työhön kevyiden mobiiliominaisuuksien ansioista.

Onko WoodsApp jo tuttu?


Toiminnot

WoodsApp-palvelun avulla voit hakea kuvioita erillaisilla hakuehdoilla, lisätä omia havaintoja vaikkapa maastossa ja etsiä kohteita kiinteistötunnuksen tai osoitteen avulla.


WoodsAppin helppojen karttatoimintojen avulla voit hakea metsäkuvioita ominaisuustietojen ja sijainnin avulla.

 • Metsäkuvioiden haku

  Puutavaralajeilla
  Kokonaistilavuudella
  Kehitysluokalla
  Hakkuuehdotuksen hakkuutavalla
  Mh-työehdotuksen hoitotavalla
  Korjuukelpoisuudella

WoodsAppilla voit lisätä omia havaintoja ja merkintöjä kartalle sekä liittää niihin valokuvia tai videota.

 • Havainnot ja merkinnät

  Sijainti
  Kuvaus
  Toimenpidekoodit
  Avainsanat
  Liitedokumenttien ja valokuvien lisäys

WoodsAppissa näet kuvioiden ominaisuustietoja.

 • Kuviotietojen näyttäminen

  Kartalla kuviorajat
  Korkeilla lentokorkeuksilla pistemäiset sijaintitiedot
  Ominaisuustiedot


WoodsAppin hakutoiminnon avulla voit hakea haluamiasi kiinteistöjä tai kohteita.

 • Haut

  Osoitehaku
  Kiinteistöhaku

Hinnasto

WoodsApp-palvelun lisenssihaltijana saat käyttöösi laajat kartta- ja paikkatietoaineisto. Kaikki palvelun toiminnot ovat käytössäsi ilman rajoituksia.

Nämä saat

Kuviotiedot

 • Metsikkökuvioiden geometria
 • Pinta-alat
 • Kiinteistötunnus
 • Pääpuulaji
 • Kehitysluokka
 • Puuston ikä
 • Puuston tilavuus
 • Ehdotettu metsänhoitotyö
 • Ehdotettu hakkuu

Nämä saat

Aineistot

 • Maasto- ja taustakartat sekä ilmakuva
 • Kiinteistö- ja kuntarajat sekä tiestä osoitteilla
 • Maanpinnan vinovalovarjoste
 • Puuston korkeusmalli
 • Metsänkäyttöilmoitukset
 • Luontokohdekuviot
 • Käytönrajoitusalueet (SYKE, Museovirasto)
 • Korjuukelpoisuus
 • Erilaiset teemakartat